Home / Ostatné / PZP – čo všetko ovplyvňuje cenu online

PZP – čo všetko ovplyvňuje cenu online

Asi ste si už povedali, že sa vám nechce chodiť kvôli poistke celý deň po všetkých pobočkách poisťovní, no stále máte obavy uzatvoriť PZP online. Bojíte sa, či takto uzatvorená zmluva bude rovnako platná ako zmluva podpísaná osobne na poisťovni? Alebo či pri takomto uzatvorení budete mať rovnaké podmienky? Tak aj o tomto si povieme niečo viac v nasledujúcom článku.

Aj keď je predaj cez internet v dnešnej dobe veľmi populárny a zároveň aj jednoduchý, predsa len existuje pár vecí, na ktoré by ste si mali dávať pozor. Predaj cez internet a teda aj uzavretie povinného zmluvného poistenia, upravuje a riadi Občiansky zákonník. Pri poistení online by ste si mali dávať pozor predovšetkým na to, či je vaše poistenie platné a zároveň aj účinné. Väčšina ľudí si myslí, že stačí, ak vyplnili formulár a teda takto uzatvorili poistenie a nič im už nehrozí. Poistenie takto už bude platné, no ešte nie účinné. Čiže ak by ste spôsobili dopravnú nehodu, poisťovňa preplatí spôsobenú škodu poškodenému. Avšak následne si tieto peniaze bude vymáhať od vás. Účinnosť nadobudne vtedy, až keď ho aj reálne uhradíte. Takže so zaplatením poistky neváhajte a urobte tak čo najskôr, aby ste boli krytý.

Občiansky zákonník upravuje aj možnosť vypovedania zmluvy. Urobiť tak môžete do dvoch mesiacov od začiatku poistenia, odstúpiť od zmluvy do siedmich dní bez udania dôvodu.

Môžem sa pri výpočte ceny online spoľahnúť na poistnú kalkulačku?

Možno sa pýtate, či cena, ktorú vám vypočíta PZP kalkulačka online cez Uzavripzp bude totožná s cenou, ktorú by vám ponúkli aj v poisťovni. Prípadne či sa vám ešte nenavýši. Môžeme vás však ubezpečiť, že táto suma je správna a konečná. No za vyplnené údaje, podľa ktorých sa stanovuje aj cena poistenia, zodpovedáte vy samy. Musíte si preto dobre skontrolovať všetky dáta, ktoré do formulára vypĺňate. V prípade technických údajov majte pri sebe aj technický preukaz vozidla, z ktorého údaje opíšete. Kontrola zadaných údajov ostáva teda na vás, aj keď samozrejme neskôr budete mať čas urobiť nápravu, teda nahlásite chybu poisťovni. Ak by ste však ešte poistku nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo už so správne vyplneným formulárom.

Na základe čoho stanovuje poisťovňa cenu PZP?

Cena sa odvíja od viacerých faktorov, ktoré sú samozrejme súčasťou formulára PZP kalkulačky. Tento formulár je v podstate rozdelený na tri časti. V prvom kroku teda vyplníte údaje o vozidle, potom o držiteľovi vozidla a nakoniec ešte niekoľko údajov o samotnom poistení.

Čo sa týka informácií o vozidle, tak budete musieť zadať mesto, v ktorom sa v súčasnosti nachádza. Aj keď možno máte pocit, že to nemá veľký význam, poisťovňa pracuje s predpokladom, že na frekventovaných cestách väčších miest môže ľahšie prísť k nehode, ako keď jazdíte po miestnych menej nehodových komunikáciách, takže aj táto informácia ovplyvňuje cenu PZP. Cenu ovplyvňuje aj ďalší údaj a to, či využívate vozidlo na komerčné alebo len na súkromné účely. Do formulára ďalej budete musieť zapísať detailnejšie údaje o aute. Ide o údaje ako:

 • továrenská značka,
 • model auta,
 • rok výroby,
 • prevádzková hmotnosť,
 • ale aj najväčšia prípustná hmotnosť,
 • palivo
 • približný počet kilometrov, ktoré bežne za rok najazdíte.
 • dôležitý je aj objem a výkon motora.

V ďalšom kroku bude potrebné vyplniť údaje o držiteľovi vozidla, ktoré majú taktiež vplyv na výslednú cenu. Podstatná je hlavne informácia o tom, či ste už spôsobili nejakú dopravnú nehodu. V prípade, že áno, tak ako dlho ste odvtedy bez nehody. V rámci údajov o vás, ako majiteľovi auta, od vás formulár bude požadovať vyplniť právnu formu, teda či ste právnická alebo fyzická osoba, dátum narodenia, sériu a číslo vodičského oprávnenia, PSČ a mesto trvalého pobytu.

V treťom kroku vyplníte údaje o tom, kedy by malo poistenie začať. Ale aj to, či máte v súčasnosti už auto poistené u nejakej poisťovni. Ďalej zvolíte či chcete platiť štvrťročne, polročne alebo ročne. Dôležité sú aj údaje o vašich ostatných poisteniach, ako napr. životné poistenie a pod. Keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, formulár sa vás bude pýtať aj na to, či máte dieťa do 15 rokov.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nižšiu cenu dostane skúsený vodič s menším automobilom s nižším výkonom a objemom. Tiež ak ste rodič a pochádzate z menšieho mesta. Takýto vodiči sú pre poisťovne menej rizikoví, ako napr. mladí vodiči z veľkých miest.

Zhrnutie je teda jasné. Na cenu vplýva viacero faktorov, avšak najlacnejšie PZP získate práve online porovnaním. Len tak zistíte ponuky všetkých poisťovní. Na výber máte z:

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Generali
 • Genertel
 • Groupama
 • KOMUNÁLNA poisťovňa
 • KOOPERATIVA
 • Onlia
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Na cenu majú vplyv aj rôzne zľavy

Cenu si môžete upraviť aj rôznymi zľavami, ktoré dnes poisťovne ponúkajú. Najbežnejšie sú zľavy za bezškodový priebeh, zľava pre držiteľov preukazu ZŤP, za prejav vernosti poisťovni a podobne. Ušetriť môžete aj ak budete platiť poistenie ročne, pri polročnej a štvrťročnej platbe si poisťovne naopak často účtujú prirážku.

Pri výbere by ste sa však nemali rozhodovať len na základe ceny poistky. Neskôr môžete zistiť, že ste si mali všímať aj faktory nefinančného charakteru. Medzi akými sú napr. dostupnosť pobočky poisťovne v mieste vášho bydliska alebo aspoň v jeho blízkosti. V prípade nehody určite oceníte, že ste si vybrali PZP s kvalitnými asistenčnými službami či zákazníckym servisom.

Vypovedanie zmluvy

Využiť PZP kalkulačku a poistenie online môžete nielen vtedy, ak máte nové auto alebo vám končí stará poistka. Doterajšiu zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať a uzavrieť nové. A to napr. aj na základe výpočtov kalkulačky s lacnejšou a výhodnejšou ponukou. No aj pri procese ukončenia, resp. výpovedi by ste si mali dávať pozor na viaceré náležitosti.

Ak chcete zmeniť vašu poisťovňu v priebehu poistenia, pamätajte na to, že musíte najprv vypovedať starú poistnú zmluvu. A to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve. Ak sa rozhodnete pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí mať v tomto čase poisťovňa fyzicky na stole.

Poistnú zmluvu však môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen v prípade, že chcete vymeniť poisťovňu alebo vám vaše doterajšie poistenie končí. Dôvodov existuje viacero, napr. ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii. Alebo tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené. Rovnaký postup je aj v prípade, ak ste auto predali či darovali.

V každom prípade nezabúdajte na to, že ak ste vypovedali zmluvu, musíte naň uzatvoriť poistenie u iného poskytovateľa. Samozrejme len v prípade, že vám auto ostalo a neprišli ste oň pri krádeži alebo nehode.