Home / Blog / Krajina, kde sa spievať nemohlo

Krajina, kde sa spievať nemohlo

Snáď každý mesiac, so železnou pravidelnosťou, nás informuje organizácia SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) o tom,  za čo všetko máme autorom platiť.

Naposledy otriaslo verejnosťou vyjadrenie p. Repčíka – riaditeľa SOZA o tom, že maturanti budú platiť čiastku 15 € za hranie hudby na ich “verejnom” maturitnom podujatí.

Vyhlásenie bolo tak veľmi nezmyselné a v rozpore so zdravým rozumom, že behom pár hodín vznikla vlna nevôle ľudí. Na tú zareflektovalo Ministerstvo kultúry stanoviskom, že podujatia typu stužková nie sú verejným podujatím a nie je primerané za takéto podujatia vyberať poplatky.

Toto nie je jediný prípad, kedy SOZA postupuje v rozpore so zdravým sedliackym rozumom a p. Repčík doslovne skúša, kde až sa dá zájsť, čo mu prejde a čo nie.  Nemusím ísť ďaleko do minulosti, kedy sa riešila likvidačná pokuta hudobnému krúžku, ktorý spieval dokonca vlastnú tvorbu.

SOZA si tak doslovne kope vlastný hrob. A tým nemyslím len vôľu občanov, ale aj uvedomelých autorov, ktorí nesúhlasia s praktikami, ktoré skúša. Nie som síce autor hudobných diel, ale viem si predstaviť ako trh s hudobnými nosičmi funguje. Skupina vydá album, ale potrebuje ho spropagovať. A tak sa jedna skladba objaví na youtube, v rádiách. Autor a producent spoliehajú na tento reklamný kanál, ktorý funguje u vás doma. Ale  napomáhajú mu aj reštaurácie, podniky, predajne prehrávajúce z rádia pre svojich zákazníkov hudobný podmaz. Nepriamo robia reklamu aj na tú “úžasnú skladbu”, ktorú ste práve počuli. Ale čo sa zmení, ak prevádzkovatelia predajní budú platiť SOZA poplatky?

Niektorí zaplatia a iní prestanú púšťať hudbu z rádia. Ten dokonalý kruh od vydania nového nosiča až po reklamu sa čiastočne pretrhne. SOZA tak naserie nielen občana, podnikateľa, ale okráda aj autora a producenta.  Na oplátku tomu autorovi vyberie pár € na pokutách, z ktorých jej iste pripadne odmena.

A to nie je jediný prípad. Čo sa stane, keď hudobný krúžok dostane likvidačnú pokutu? Zanikne. Jeden krôčik do hrobu hudbe na Slovensku. Veď, prečo nie?

Zvrátené? Iste.  Myslím, že zrušením SOZA by sme o absolútne nič neprišli. A autori už vôbec nie.

Myslím, že keby sme urobili anketu na tému  “Ste za zrušenie SOZA?” ani jeden hlas by nebol proti.

Lebo inak by sme samých seba odsúdili na to, stať sa krajinou, kde sa spievať nemohlo.

Text: Peter

Foto: www.sxc.hu

Leave a Reply