Home / Ostatné / Zaujímavosti / Neopracovaný jantár za 87 miliónov EUR

Neopracovaný jantár za 87 miliónov EUR

Jantár je mineralizovaný zvyšok treťohornej živice ihličnatých stromov, ktorý tvorí amorfnú minerálnu masu. Názov “jantár” pochádza z perzštiny. Starí Gréci jantár označovali elektron, pretože pri trení o kožu bola vyvíjaná statickú elektrinu.

Jantár vzniká fosilizáciou živice niektorých ihličnatých stromov. Dochádza pri tom ku kondenzácii živičných kyselín a terpénov. Ďalším významným procesom je oxidácia, ku ktorej dochádzalo v pôde a tiež po následnom prekrytí pobrežnými sedimentmi, ktoré mali za následok vznik slabo kyslého prostredia. Európsky jantár vznikal v oligocéne prevažne zo živice ihličnanov druhu Pinis succinifera, avšak existuje viac druhov rastlín, z ktorých jantár vzišiel. 

Už od doby bronzovej sa používal na výrobu šperkov (gorálky, vyrezávané predmety). 

Ďalší význam jantáru je paleontologický. V hmote jantárových nálezov sú veľmi časté perfektne zachované telá treťohorného hmyzu, peľ vtedajších rastlín a ďalšie artefakty.

Nedávno ruská polícia objavila neďaleko Kaliningradu (v nemeckom sklade z druhej svetovej vojny) skrýšu s 1300 vreckami jantáru o hmotnosti viac ako 29 ton . Odborníci tento jantár analyzujú a snažia sa odhadnúť jeho cenu. Momentálne je stanovená na 87 miliónov EUR. 

Nález patrí zrejme niektorej z firiem prepojených s tzv. jantárovým barónom Viktorom Bogdanom, po ktorom bolo vyhlásené medzinárodné pátranie v súvislosti s podozrením o pokus získať približne 250 miliónov rubľov (päť miliónov EUR) na nelegálnom vrátení DPH.

V Kaliningradskej oblasti sa ročne ilegálnym spôsobom vyťaží 60 až 100 ton jantáru. Vedci tvrdia, že tento región obsahuje 80% svetových zásob a je tam jediná povrchová baňa zameraná na ťažbu nerastu.

Hlavné náleziská jantáru sa nachádzaju na brehoch Baltského mora, hlavne v Kaliningradskej oblasti Ruska, kde sa ťaží pri meste Primorsk (ložisko Paľmnikenskoje). Známe je tiež nálezisko z ílovito-piesčitých sedimentov oligocénneho veku v oblasti Kyjeva a rieky Pripiať.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Zdroj: amberworkshop.com

Foto: freedigitalphotos.net

Leave a Reply