Home / Bývanie / Krtkovanie ako efektívna cesta k plne funkčnému potrubiu

Krtkovanie ako efektívna cesta k plne funkčnému potrubiu

Usadeniny na vnútorných stenách potrubia pohlcujú až niekoľko percent tepelnej energie, čo spôsobuje, že najzraniteľnejšími miestami sa stávajú naše radiátory, kotly alebo aj kanalizácia. Usadeniny majú až niekoľko stokrát viac zhoršenú vodivosť naproti klasickému kovu. Preto potom teplá voda prestáva odovzdávať teplo do svojho okolia a potrubia v kanalizácií sa stávajú čoraz viac upchatejšími. Všetky tepelné vodiče sa tak stávajú akýmisi bezcennými predmetmi zabalenými vo vrstve izolácie.

Aká je príčina vzniku usadenín?

Príčinou vzniku usadenín je výskyt vápenatých solí. Tieto zložky sú vo vode rozpustné , najmä v dažďovej vode. Tak sa následne môžu dostať do povrchových vôd a preto vodu z obsahom tejto zložky nazývame aj voda “tvrdá“. Pri ohrievaní vytvárajú vápenaté soli vo vode akúsi zrazeninu, ktorej vlastnosti sú veľmi podobné mramoru. Usadeniny sa môžu tvoriť aj na vašej kanalizácií a potrubiach kde znižujú ich priechodnosť a ich prítomnosť sa dá len ťažko obmedziť. Ako si ale v takýchto situáciách pomôcť?

pageitem-15

Ako predísť vzniku usadenín a ako sa ich zbaviť?

Odpoveďou na otázku: Ako sa zbaviť usadenín a následne im aj predísť je práve čistenie. Realizovať ho môžete kedykoľvek. Najefektívnejší spôsob je krtkovanie ktoré vám poskytne kvalitné čistenie kanalizácií, monitorovanie a čistenie potrubí. Kanalizačné systémy si vyžadujú profesionálnu a kvalitnú starostlivosť. Komplexnou problematikou čistenia, monitorovania a opráv kanalizačných systémov ponúkajú aj odborníci v Bratislave konkrétne spoločnosť In-Kanál zameraná aj na krtkovanie kanalizácií a ďalšie služby.

Či už bývate v rodinnom dome, byte alebo vlastníte nejaký podnik odborníci v kanalizačnej oblasti vám budú stále k dispozícií na inkanal.sk. Obzvlášť v prípade podnikov a priemyselných prevádzok, kde je dôležité, aby tejto systémy boli neustále plne funkčné.

Leave a Reply