Home / Bývanie / Stavba strechy je dôležitá a zásadná vec

Stavba strechy je dôležitá a zásadná vec

Strecha je dôležitým a potrebným prvkom, ktorá sa nachádza na každej stavbe. Hoci sa môže zdať, že vďaka ich používaniu a skúsenostiam pracovníkov môže byť stavba strechy veľmi jednoduchá, nie vždy to tak je.

Keďže aj strecha ako samostatný prvok musí dokonale ladiť a súhlasiť s technickými parametrami celej stavby, pri jej stavbe je vždy potrebné riadiť sa návrhom projektanta alebo architekta, ktorý danú stavbu navrhoval. Pretože práve výber správnej strešnej krytiny je dôležitý a dokáže aj zásadne obmedziť či už životnosť, alebo aj celkový charakter stavby. Pri nesprávnom výbere krytiny môžu dokonca vznikať v stavbe alebo budove aj statické problémy a poruchy.

Ako vyberať z ponuky strešnej krytiny

Pri výbere strešnej krytiny treba byť obzvlášť opatrný. Dôležité je tento výber konzultovať s architektom alebo projektantom už počas príprav projektovej dokumentácie a nenechávať to až na poslednú chvíľu pri stavbe.

Pretože aj stavba strechy si pri rôznych typoch strešnej krytiny vyžaduje vždy iné konštrukčné riešenie krovu, nosnej konštrukcie a aj jej upevnenia do spevňovacieho venca. Rovnako je dôležitá aj hmotnosť krytiny, na ktorú musí byť dimenzovaná celá stavba už od základov. Preto nie je možné napríklad svojvoľne vymeniť plechovú krytinu za betónovú alebo pálenú tehlu.

Najčastejšie využívané strešné krytiny

V našich podmienkach sa najčastejšie využívajú nasledovné typy strešných krytín:

  • Krytina z pálenej hliny alebo takzvaná keramická krytina
  • Krytina z betónu
  • Krytina z plechu
  • Šindlová strešná krytina z asfaltových šindľov
  • Strešná krytina na rovné strechy

Každá z týchto používaných typov krytín má svoje výhody aj nevýhody. Pri výbere konkrétnej strechy pre vašu stavbu je potrebné sa vždy riadiť vlastným vkusom, názorom projektanta a rovnako aj prostredím, kde sa daná strecha bude nachádzať.

Stavba strechy nie je jednoduchá

Pokiaľ ste si už vybrali kvalitnú a správnu strešnú krytinu, tak sa nedajte nachytať na častej chybe stavebníkov. Často sa totiž stáva, že hoci si vyberú kvalitnú krytinu, tak prácu prenechajú neodborným pracovníkom a firmám. Potom sa však stáva, že aj strecha s tou najkvalitnejšou krytinou zateká alebo vám ju odfúkne silnejší vietor.

Pokiaľ sa rozhodnete strechu spraviť svojpomocne, ani tu nie je problém. Stačí si na konzultáciu prizvať odborníka. Veď pri celkovej investícii do strechy to už nie je taký veľký výdavok a vďaka nemu si dokážete predĺžiť životnosť a aj krajší estetický vzhľad strechy o veľmi dlhé obdobie.

V neposlednom rade však netreba zabúdať na využívanie kompletného strešného systému. Pretože strecha nie je iba strešná krytina a zvody dažďovej vody. Preto nezabúdajte ani na všetky strešné doplnky a veľký výber hydroizolačných fólií, ktoré vám predajca spolu s krytinou ponúka. Žiadajte si kvalitné materiály od overených a renomovaných výrobcov s nadštandardnými systémovými zárukami. Inak totiž nemáte nárok na ucelenú záruku od výrobcu a aj životnosť a vlastnosti takejto strechy nebudú ideálne. A do čoho by ste mali investovať, ak nie do vlastnej strechy nad hlavou.