Home / Úspech / Podielové fondy ako alternatíva terminovaných alebo sporiacich účtov v dobe nízkych úrokových sadzieb

Podielové fondy ako alternatíva terminovaných alebo sporiacich účtov v dobe nízkych úrokových sadzieb

shutterstock_337737683

Príliš nízke úrokové sadzby aktuálne ponúkané na terminovaných či sporiacich účtoch nútia Slovákov rozmýšľať o inom spôsobe uloženia ich financií. Ak z nich chcú skutočne niečo získať, musia sa obhliadať po zložitejších finančných produktoch, než sú vyššie uvedené typy účtov. V poslednom období sa práve z tohto dôvodu aj u nás rapídne zvýšil záujem o podielové fondy, pretože tie dokážu v čase nízkych úrokových sadzieb poskytnúť zaujímavú alternatívu k tradičným spôsobom zhodnocovania financií.

Na akom princípe sú založené podielové fondy?

Pri podielových fondoch sa peniaze viacerých investorov, teda vás a iných ľudí, ktorí sa rozhodli investovať do podielových fondov, spoja do jedného portfólia. To je spravované odborníkom a investované do akcií, dlhopisov, aktív či iných nástrojov peňažného trhu. Výšku vašej investície charakterizuje špecifický podiel. Množstvo vašich podielov vyjadruje vaša časť celkového objemu aktív daného fondu. Ich výška sa však neustále mení podľa aktuálnej situácie na trhu.

Investovanie do fondov je hotovou vedou, a preto sú jednotlivé finančné operácie uskutočňované takmer výhradne odborníkmi na finančný trh. Tí musia spravované financie fondu investovať správne tak, aby investícia priniesla zisk. Dôležité je fond diverzifikovať, teda investície rozložiť do viacerých odvetví v rôznych svetových regiónoch tak, aby zisky investorov neviseli len na jednom vlásku.

Všetko zabezpečí správcovská spoločnosť

Našťastie, bežní investori, ktorými môžete byť aj vy, sa o zložitosť systému podielových fondov nemusia absolútne starať. Stačí len zveriť sa do starostlivosti renomovanej spoločnosti, aká vám nielenže pomôže s výberom toho správneho fondu, no zároveň z ich dlhodobej správy vie predpokladať možné zisky. Medzi takého spoločnosti patrí aj Prvá penzijná – správcovská spoločnosť Poštovej banky. Tá napríklad ponúka špeciálnu aplikáciu priamo na jej stránke, cez ktorú si po vyplnení odpovedí na niekoľko otázok výrazne uľahčíte výber správneho typu podielového fondu pre vás.