Home / Úspech / 2 najčastejšie chyby v daňovom priznaní

2 najčastejšie chyby v daňovom priznaní

Pokiaľ vaše príjmy za rok 2016 boli vyššie ako 1901,67 eur, náleží vám povinnosť podať daňové priznanie. Pokiaľ však už tieto príjmy boli zdanené, vybraním dane sa vaša daňová povinnosť považuje za splnenú. Ak ste však ako autor podpísal s platiteľom honorára dohodu o nezrazení zrážkovej dane, musíte svoj príjem z honorárov zdaniť sám v daňovom priznaní.

Daňové priznanie je záležitosť, v ktorej sa neoplatí prokrastinovať. Podanie na poslednú chvíľu sa vám nemusí vyplatiť. Ak vás tlačí čas, môžete sa dopustiť chýb, ktoré vám daňový úrad zráta. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nestíhate, je lepšie oznámiť daňovému úradu odklad daňového priznania o 3 mesiace. V prípade príjmov zo zahraničia to môže byť až o 6 mesiacov. Takýto oznam môžete odovzdať alebo odoslať prostredníctvom pošty najneskôr do konca marca.

Zle zvolený typ tlačiva

 Tlačivo typu A je určené pre všetkých daňovníkov, ktorí mali príjem zo zamestnania, zahraničného zamestnávateľa, brigády na dohodu, alebo im zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie mzdy.

Tlačivo typu B je určené pre živnostníkov, ktorí svoje príjmy získali ako samostatne zárobková činná osoba, z kapitálových a príležitostných príjmov, prenajímali svoju nehnuteľnosť, alebo ju predali.

Pri vypisovaní jednotlivých tlačív sa odporúča využiť online daňové priznanie. Zbytočne tým prejdete banálnym chybám, ušetríte svoj čas a systém vás upozorní v prípade, ak vám niečo chýba.

Chyby v paušálnych výdavkoch

 Paušálne výdavky sú určené pre neplatiteľov DPH, ktorým umožňuje uplatnenie výdavkov vo výške 40% dosiahnutých príjmov, najviac 5040 eur zo živnosti. Medzi živnostníkmi sú veľmi obľúbené.

Treba si však uvedomiť, že suma 5040 eur je za celý rok – ak ste začali so živnosťou v priebehu roka, môžete si uplatniť najviac výdavky vo výške 420 eur za každý mesiac. To isté platí, aj keď ste živnosť ukončili v priebehu roka.

Našli ste sa v týchto chybách aj vy? Dúfame, že sa tento rok nepomýlite. Na správne podanie daňového priznania máte čas do 31. marca.