Home / Bývanie / Hydroizolácia pivnice

Hydroizolácia pivnice

Plánujete stavbu podpivničeného domu? Máte to poriadne premyslené? Nestačí totiž poznať len základné vecí, ako stavebný materiál, rozmery či ekonomická záťaž. Mali by ste dôkladne poznať aj možnosti hydroizolácie, aby ste predišli vlhkým múrom. Platí to aj v prípade, že máte bezproblémový pozemok v suchej oblasti.

Veľmi dôležité je poznať aj hydrogeologické pomery na pozemku. Zvážte teda investíciu do hydrogeologického prieskumu. Napríklad taká dažďová voda sa vsakuje do pôdy, ako do špongie a následne stúpa smerom nahor. Ako intenzívne, to závisí od kapilarity pôdy, teda schopnosti stúpať zdola nahor v úzkych kapiláriach v pôde. V takej piesočnatej pôde je kapilarita nízka, avšak v ílovitej naopak veľmi vysoká. Preto je dôležité dôkladne poznať pozemok, na ktorom idete stavať. Taktiež je dobré vedieť na čo bude miestnosť slúžiť. Bude miestnosť slúžiť ako technická miestnosť či vinná pivnica, ktorá nepotrebuje zatepliť, alebo si tam chcete spraviť domáce kino, v ktorom uvítate teplo domova? Aj podľa toho totiž projektant totiž navrhne vhodné hydroizolačné a tepelnoizolačné materiály, ako aj ich vrstvy.

Stavbu treba totiž izolovať vo vodorovnom aj v zvyslom smere. Vodorovná vrstva bráni stúpaniu vlhkosti zdola nahor nad jej úroveň. Zvyslá izolácia zas ma za úlohu chrániť steny pred vodou v zemine. Spolu musia vytvoriť teda akýsi nepremokavý plášť. Hydroizolácia sa nanáša na spodnú a suchú stavbu z vonku. My vám na ňu odporúčame Siku. Tepelná izolácia sa lepí až na hotovú a funkčnú hydroizoláciu. Klasická známa nopová fólia neslúži ani ako drenáž, ani ako hydroizolácia, ale hlavne ako ochrana spodnej stavby a jej vrstiev. Sekundárnou funkciou je prevetrávanie medzi hydroizoláciou na murive a nopovou fóliou, čo má zmysel pri odvetrávaní zemnej vlhkosti.