Home / Úspech / Firemné kurzy angličtiny: nástroj na progres firmy aj zamestnancov

Firemné kurzy angličtiny: nástroj na progres firmy aj zamestnancov

Firemné jazykové vzdelávanie prináša niekoľko benefitov. Zamestnanci majú väčšiu motiváciu pracovať pre vás, oddýchnu si od pracovného stereotypu a upevnia kolektív, ktorý potom dosiahne lepšie výsledky.

Anglická škola Flagwork sa zameriava na firemné kurzy angličtiny. Spolupracuje s vaším HR oddelením a vytvorí výučbový plán, ktorý vychádza z cieľov vášho jazykového vzdelávania.

Vzdelaní zamestnanci zaistia firme prosperitu a sami získajú hodnotu, ktorú využijú pri svojom kariérnom postupe. Zdokonalia sa v angličtine aj odborných schopnostiach. Nové poznatky ihneď uplatnia v praxi.

Ktorý kurz vám najviac vyhovuje?

Na skupinovom kurze angličtiny sa lektor venuje dvom až štyrom zamestnancom. Skupinu tvoria pracovníci, ktorí komunikujú po anglicky na tej istej úrovni. Umožňuje im to plynule napredovať.

Ale nie vždy sa podarí zladiť zamestnancov na výučbu v rovnakom čase. Niektorí sú menej flexibilní, pretože sa riadia individuálnym pracovným rozvrhom.

Týmto pracovníkom nevyhovuje pravidelná výučba. Pre nich je určený jednodňový workshop v angličtine, ktorý tvoria zaujímavé bloky všeobecných aj odborných tém.

Angličtine sa venujú celý jeden deň. Učia sa nové slovíčka, konverzujú či prekladajú. Oproti pravidelnej výučbe získajú viac vedomostí za kratší čas.

Ak zamestnanci používajú angličtinu pri každodennej práci, zíde sa im kurz business angličtiny. Efektívnejšie zvládnu všetky formy komunikácie a lepšie sa pripravia na situácie, ktoré v pracovnej dobe zažívajú bežne.

Business angličtinu využijú pri kontakte so zahraničnými klientmi, kolegami alebo partnermi. A to nielen v jazykovej sfére, ale aj v profesijnej oblasti.