Home / Značka: cad programy

Tag Archives: cad programy

Poznáte tieto skratky v stavebníctve?

V textových a sprievodných správach stavebných dokumentácií sa často vyskytujú skratky pojmov, ktoré sú pre odborného čitateľa dobre známe a zrozumiteľné. Pre laickú verejnosť môže byť niekedy problém zorientovať sa v rôznych druhoch skratiek, ktoré majú často iný význam ako ...

Read More »