Home / Návody / AKO SA ZAMESTNAŤ, KAPITOLA 3: AKO ZVLÁDNUŤ MOTIVAČNÝ LIST?

AKO SA ZAMESTNAŤ, KAPITOLA 3: AKO ZVLÁDNUŤ MOTIVAČNÝ LIST?

V predchádzajúcej kapitole s názvom „AKO SA ZAMESTNAŤ, KAPITOLA 2. : ŽIVOTOPIS – VÝKLADNÁ SKRIŇA UCHÁDZAČA“ sme si povedali, že životopis je dokument, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou výberového procesu. Tento formálny dokument má presne stanovenú štruktúru, ktorá nám nedáva dostatok  priestoru na oslovenie zamestnávateľa.

Okrem životopisu je súčasťou písomností, ktorými chceme osloviť potencionálneho zamestnávateľa,  aj motivačný list. Často sa však stáva, že motivačný list vôbec nie je súčasťou žiadosti o zamestnanie.  V snahe ušetriť čas, prepisujeme jeden motivačný list stále dokola. Len slovíčka sa zmenia na požiadavky nového, budúceho, zamestnávateľa. Oboje je obrovská chyba…

Tento článok nám však nebude hovoriť ako má motivačný list vyzerať.  Dobrý návod nájdeme aj na profesia.sk.

Naopak, zameriame sa na veci podstatné, ktoré nám pomôžu dobre motivačný list napísať.

 Informácie o firme

1. Motivačný list začnime písať až po tom, ako si naštudujeme informácie o firme, v ktorej sa budeme uchádzať o prácu. V motivačnom liste musíme dokázať, že ovládame základné informácie o firme a jej histórii. Ukážme vedomosti, ktoré naznačia, že vieme, čo firma robí a aké činnosti sú pre ňu kľúčové.

Vlastnosti uchádzača

2. Naštudujme si informácie o práci, ktorú by sme chceli vykonávať a zakomponujme svoje predchádzajúce skúsenosti do vhodného kontextu. Spomeňme aj svoje poziitívne vlastnosti. Sú vlastnosti, ktoré sa hodia takmer ku každej profesii. Ak sme boli predajcami a vďaka našej komunikatívnosti sme zdvihli objem predaja, uveďme pri výberovom konaní na „pracovníka v banke“ svoju komunikatívnosť. Ak sme však boli predajcami a hlásime sa na pozíciu “pracovníka v súkromnej bezpečnostnej službe”, nespomínajme komunikatívnosť, ale vyzdvihnime svoju schopnosť  riešiť situácie vyžadujúce si rozhodnosť a stresovú záťaž.

3. Ak v životopise uvádzame informácie, ktoré by nás mohli znevýhodniť (napríklad slobodná mamička), vráťme sa ku nim v motivačnom liste a premeňme ich na svoje silné vlastnosti. Slobodná mamička nemusí znamenať, že budeme mať vysoké absencie  alebo musíme odbiehať od práce. Vyzdvihnime, že je výhodou pre zamestnávateľa zamerať sa práve na nás. Predstavujeme totiž neotrasiteľnú istotu, že neodídeme o pol roka, pretože máme zodpovednosť nielen za seba samú.

Slabé = silné

Toto pravidlo si dobre zapamätajme a pripravme sa aj na výberové konanie v duchu premeny slabých vlastností na silné stránky. Ak sa uchádzame o pozíciu obchodníka a nikdy sme v podobnej práci nepracovali, vyzdvihnime, že sa rýchlo učíme a nemáme zlé návyky.  Naučme sa pozitívne meniť svoje nedostatky.

Silné = skromné

4. Vyzdvihnime svoje silné stránky, dbajme však na to, aby sme nenavodili čítajúcemu pocit narcisizmu. Nepoužívajme superlatívy, neoznačujme sa najlepší, najbystrejší, naj…Nechajme za nás hovoriť fakty. Niekedy stačí krátka veta, ktorá za nás medzi riadkami vypovie, že sme skromní. Že dosiahnutý výsledok nepovažujeme za náš najväčší osobný úspech.

Nenapíšme o sebe všetko

5. V motivačnom liste neprezraďme na seba všetko. Skúsme zakomponovať aj časť, ktorá si priam žiada doplňujúcu informáciu. Ak napíšeme o svojom druhom najväčšom úspechu, je zaručené, že na výberovom konaní padne otázka, ktorý úspech bol najväčší. Vieme správnu odpoveď?

Motivačný list je často podceňovanou písomnosťou. Napriek tomu je jeho dosah častokrát väčší ako dosah životopisu. Životopis nás nepredá,  iba informuje. V motivačnom liste, napriek formálnemu obsahu, máme priestor ako osloviť a zaujať.  A keď sa nám podarí zaujať, stojíme iba kúsok od šance zamestnať sa. O utvrdení dojmu je už ale iná kapitola s názvom: VÝBEROVÉ KONANIE.

 Text: Peter

Foto: www.sxc.hu

Leave a Reply