Home / Návody / Služobná cesta – na čo všetko treba myslieť?

Služobná cesta – na čo všetko treba myslieť?

Máte pred sebou prvú služobnú cestu a neviete si rady? Netrápte sa! Prezradíme vám, aké sú vaše práva a povinnosti, a poradíme vám tiež, na čo všetko v súvislosti so „služobkou“ treba myslieť a na čo nezabudnúť!

Pracovná cesta a všetky náležitosti s ňou spojené vyplývajú zo zákona o cestovných náhradách, ktorým sa musí riadiť nielen váš zamestnávateľ, ale aj vy. Ako teda postupovať, aby ste pred odchodom na pracovnú cestu nič nezanedbali?

1) Pred služobnou cestou si u svojho zamestnávateľa spresnite podmienky vášho vycestovania – týka sa to najmä dokladovania výdavkov.

Každá spoločnosť vysielajúca svojich zamestnancov na pracovné cesty, má vlastný systém podávania a schvaľovania žiadostí, prideľovania diét a vreckového či organizovania dopravy. Je preto potrebné, aby ste pred vycestovaním presne vedeli, aký postup je zavedený vo vašej firme.

2) Odovzdajte na podpis príkaz na pracovnú (služobnú) cestu.

Príkaz na (domácu či zahraničnú) pracovnú cestu treba vypísať vždy pred odchodom, a to podľa pokynov nadriadeného, ktorý ho musí schváliť a podpísať. Vďaka príkazu máte zabezpečené rovnaké práva ako na pracovisku, napríklad v prípade úrazu – je preto nesmierne dôležité, aby ste príkaz odovzdali ešte pred vašim odchodom. Príkaz musí obsahovať tieto náležitosti:

 1. účel pracovnej cesty
 2. určenie miesta nástupu na pracovnú cestu
 3. určenie miesta výkonu práce
 4. dobu trvania služobnej cesty (od – do)
 5. miesto ukončenia služobnej cesty
 6. druh dopravného prostriedku

3) Nechajte si od svojho zamestnávateľa vyplatiť preddavok na služobnú cestu, prípadne aj vreckové.

Ako zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu máte nárok na predplatenie preukázaných:

 1. cestovných výdavkov
 2. výdavkov za ubytovanie
 3. stravných výdavkov
 4. vedľajších výdavkov
 5. ďalších výdavkov

Výška cestovných výdavkov závisí od dopredu stanovenej formy dopravy uvedenej v príkaze. Sadzby stravného (diéty) sa líšia v závislosti od krajiny, do ktorej ste vyslaný. V prípade tuzemskej služobnej cesty sa sadzby pohybujú od 4 do 10 Eur v závislosti od trvania cesty. V prípade zahraničnej pracovnej cesty sú určené presnou sumou, resp. určitým percentom z tejto sumy podľa trvania cesty. Za vedľajšie výdavky sa považuje napríklad parkovné, poplatok za úschovu batožiny, diaľničný poplatok a pod. Ak ste boli vyslaný na pracovnú cestu do zahraničia, máte rovnako nárok na poistenie liečebných nákladov v zahraničí, povinné či odporúčané očkovanie a tiež na náhradu za cesty na návštevu rodiny (po dohode so zamestnávateľom). Zamestnávateľ vám môže v prípade cesty do zahraničia poskytnúť aj vreckové v ľubovoľnej výške – pozor, preddavok ste však povinný zdaniť!

4) Ak na cestu dostanete služobné vozidlo, dojednajte si čas a miesto jeho vyzdvihnutia. Nezabudnite si vziať všetky potrebné doklady k vozidlu!

Pri používaní služobného vozidla musíte dodržiavať zásady povinných prestávok a tie vždy zapisovať do knihy jázd. Použitie všetkých prostriedkov vám bude uhradené v plnej výške, pokiaľ vám bol tento spôsob dopravy schválený v príkaze na služobnú cestu. Ešte pred odchodom na služobnú cestu sa odporúča uzatvoriť si poistenie zodpovednosti zamestnanca, ktoré kryje vami spôsobené škody na služobnom vozidle, príp. aj inom majetku zamestnávateľa (notebook, fotoaparát a pod.)

5) Počas pracovnej cesty si odkladajte všetky doklady o výdavkoch súvisiacich s vašim vycestovaním.

Myslite na to, že všetky výdavky, ktoré počas služobnej cesty máte, vám môžu byť spätne preplatené ak dokážete, že boli nutné pre výkon vašej práce.

6) Do 10 dní od skončenia pracovnej cesty ste povinný pracovnú cestu vyúčtovať a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.

Znamená to, že svojmu zamestnávateľovi preložíte všetky doklady potvrdzujúce vašu účasť na služobnej ceste. Ide napríklad o doklad o ubytovaní, cestovaní, ak ste museli preddavok zamieňať na domácu menu, je dobré predložiť aj doklad zo zmenárne či banky. Ak ste neminuli celý preddavok, je potrebné, aby ste zvyšnú, nevyúčtovanú časť vrátili svojmu zamestnávateľovi.

Text: ext. Pisem.sk

Foto: sxc.hu