Home / Ostatné / Zaujímavosti / Všetko zlé je na niečo dobré – cigaretové ohorky

Všetko zlé je na niečo dobré – cigaretové ohorky

Z času na čas počujeme, že naša planéta sa opotrebúva, dusí, populácia nebezpečne narastá. S jej nárastom súvisí i zvýšenie produkcie odpadu. Lokálne ho nedokážeme vôbec spracovať. Zo širokého spektra vyprodukovaného odpadu sa skúsme zamerať na cigaretový ohorok. Nájdeme ho v prírode, na autobusovej zastávke alebo na detskom ihrisku. Ohorok sa rozkladá niekoľko rokov. Odhaduje sa, že až 40 % odpadu v mestách pochádza z rúk fajčiarov (obaly či samotné ohorky). Každý rok sa odhodí okolo bilióna ohorkov na celom svete. Výskumy odhalili, že napríklad takí Taliani vyfajčia denne 195 mil. cigariet a 72 miliárd ročne. To v praxi znamená asi toľko, že „talianske ulice“ vyprodukujú 324 ton nikotínu. Zvyšky z cigariet sú toxické pre životné prostredie a uvádzajú sa aj ako príčina požiarov. Ohorky sa vyrovnajú takému toxickému odpadu, ako sú batérie alebo elektronika. Majú stovky karcinogénnych látok a tiež rádioaktívne polónium 210, ktoré je 250 tisíckrát jedovatejšie ako kyanidy. Ak by ohorok prehltlo malé dieťa, tak by to mohlo u neho viesť k ochrnutiu. Pre dospelého je smrteľné množstvo 70 miligramov. Negatíva si však uvedomuje väčšina z nás, aj keď ich neraz akosi prehliadame. No skúsme za zamyslieť nad tým, aká je príroda vynaliezavá a dokáže sa popasovať s kadečím. Chcem na chvíľu  poukázať na to, že i popri mnohým negatívách majú cigaretové ohorky v prírode predsa len prijateľné využitie. Tento pre ekológiu neprirodzený výtvor sa rozhodla vo veľkom využívať populácia vrabcov. Je pre nich naozaj nenahraditeľným materiálom. Vrabce, len čo zbadajú takýto ohorok, sa po ňom lačne vrhnú. Svojou šikovnosťou si ho recyklujú na naozaj kvalitný a jemný stavebný materiál. Nikotín obsiahnutý vo filtroch cigariet chráni týchto operencov pred rôznymi parazitmi. Zdá sa to neuveriteľné, ale z 57 testovaných hniezd sa v 90% potvrdil výskyt celulózy z cigaretových filtrov. Z celkového počtu skúmaných hniezd sa našlo v hniezdach zabudovaných 47 ohorkov. Tam, kde sa využil takýto stavebný materiál, nemali parazity žiadnu šancu. I tu platí, že všetko zlé je na niečo dobré. Zákony v poslednom období naberajú na vážnosti, fajčiarom sa priťahuje opasok. To by pre vrabce znamenalo menej stavebného materiálu. Zostáva otázne, či je to dobré alebo zlé. Nevieme totiž presne, aký účinok má spracovanie ohorka priamo na malých operencov. Možno si už čoskoro začne ich vynaliezavosť vyberať daň. No zatiaľ vo veľkom využívajú to, čo im človek ponúka a stavajú.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Foto: www.sxc.hu

Leave a Reply