Home / Návody / Ako by mala vyzerať web stránka

Ako by mala vyzerať web stránka

Web stránky sa stali nevyhnutnou súčasťou každej firmy. Dnes už však nestačí mať len jednoduchý web so zastaraným dizajnom. Slovenský internet neustále rastie a je čoraz ťažšie byť lepší než Vaša konkurencia. Pokiaľ chcete mať web, ktorý Vám prinesie nových zákazníkov, a teda aj zisk, musíte spraviť viac ako si len vytvoriť web stránku. Poďme si povedať ako predbehnúť konkurenciu a uspieť na internete.

Ako by mala vyzerať web stránka

Dizajn webu by mal byť prehľadný a zaujímavý. Štatistky ukazujú, že pokiaľ návštevník nevie nájsť to čo potrebuje do niekoľkých sekúnd, stránku opúšťa. Prvky webu, ktoré slúžia na orientáciu alebo sú najpodstatnejšie, musia byť dobre viditeľné.  Menu, vyhľadávanie, popis činnosti by preto mali byť vo vrchnej časti. Je dobre tieto prvky graficky zvýrazniť odlišnou farbou. 

Texty vložené na webe je dobré obohatiť výstižným a kvalitným obrázkom. Firma, ktorá Vám web stránku vytvorí však musí brať ohľad na rýchlosť načítania web stránky. Preto sa obrázky musia skomprimovať, čím sa zmenší ich veľkosť za minimálnej straty kvality.

To boli faktory, ktoré ovplyvňujú návštevníkov, ktorí už Vašu web stránku navštívia, ale ako vôbec dosiahnuť to, aby Váš web niekto navštívil? Väčšina ľudí vyhľadáva informácie cez vyhľadávač Google. Väčšina návštevníkov Vás navštívi práve prostredníctvom výsledkov vyhľadávania od Google. Vaše úsilie sa preto musí sústrediť na zlepšovanie pozície v tomto vyhľadávači. Proces zlepšovania pozícií sa nazýva SEO optimalizácia (ďalej už len SEO)

web

Niečo viac o SEO

SEO možno rozdeliť na ON page (na stránke) a OFF page (mimo stránky).

Pri on page seo sa upravuje optimalizuje web stránke pre vyhľadávače, upravujú sa texty, zrýchľuje sa načítanie, dolaďujú  sa META tagy (titulok, popis a kľúčoch slova), upravujú sa meta titulky a kľúčové slova v texte. Bez znalosti aspoň základného programovania väčšinu týchto úprav nezvládnete.

SEO OFF page je proces, pri ktorom vlastne dávate vyhľadávači o Vašej web stránke vedieť. Propagujete svoj web na iných stránkach a odkazujete na tú Vašu. Tým získavate tzv. Backlinky (spätné odkazy).

Viac o ON page SEO optimalizácií

Zoptimalizovať stránku pre Google nie je pre laika nič jednoduché. Je veľa faktorov, ktoré môžu škodiť a zhoršovať pozície. Hlavná vec ,na ktorú treba klásť dôraz sú texty. Každý web by mal obsahovať dostatok kvalitných textov. Teda texty by mali byť pre návštevníka prínosné. Ak nemáte talent na písanie, treba osloviť skúsených copywriterov. Tým zadáte tému, na ktorú sa majú zamerať  a máte o texty postarané. Skúsený copywriter dokáže napísať pútavé texty s ohľadom na SEO. V textoch by mali byť zahrnuté kľúčové slová, na ktoré s chcete zamerať.

Dôležité sú tiež META údaje. Ide o informácie, ktoré sú určené Google roboty. Tie na základe nich vytvoria titulok a popis, ktorý sa zobrazuje vo vyhľadávači. V titulku aj v popise by malo byť zahrnuté kľúčové slovo, na ktoré sa chcete sústrediť. Ale netreba to preháňať, obidva údaje by mali aj prirodzene vyzerať.

Titulky v textoch by mali byť označované tagmi h1, h2, h3… Čím dôležitejší titulok, tým nižšie číslo, teda h1 sú najdôležitejšie tagy.

Optimalizácia obrázkov a kódu je tiež veľmi dôležitá. Pokiaľ nie sú obrázky skomprimované sú, zbytočne veľké a spomaľujú načítanie webu. Kompresia obrázkov je proces, pri ktorom sa zmenšuje veľkosť, za čo najnižšej straty kvality. Slúžia na to rôzne programy alebo online nástroje ako napr. jpegoptimizer.com.

Často sa stáva, že kód obsahuje zbytočné riadky alebo medzery. Na kompresiu kódu jestvujú tiež účinné nástroje napr. pre CSS kód: csscompressor.com, JS kód: jscompress.com.

Kompresia zníži veľkosť kódu a tým zrýchli načítanie. Rýchlosť načítania web stránky je tiež jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú pozície.

Viac o OFF page SEO optimalizácií

Ako som už písal, pri OFF page sa získavajú spätné odkazy. Kedysi stačilo zaregistrovať Vašu web stránku do IT katalógov a mali ste vyhrané. Túto možnosť by som už neodporúčal, a keď už registrovať do katalógov, tak iba do tých najkvalitnejších. Jeden z najúčinnejších spôsobov OFF page SEO je publikovanie PR článkov.  PR články sa zverejňujú v internetových magazínoch, ktoré úzko súvisia s Vašou činnosťou. Ak teda máte stavebnú firmu, budete uverejňovať  PR článok napr. v magazíne o bývaní, záhrade alebo architektúre. Kde bude PR článok zverejnený je veľmi dôležité.

Tiež si treba zistiť kvalitu daného magazínu. Kvalita webu sa zisťuje pomocou SEO nástrojov. Napr. pagerank checker (čím vyšší page rank tým lepšie), Domain Authority checker, najlepším nástrojom je majestic.com. Ten zisťuje hodnotu Trust Flow (čím vyššia tým lepšia)

V PR článku musí byť nenápadne zahrnutý odkaz na Vašu web stránku. Odkaz musí obsahovať tzv. Anchor text. Kedysi platilo, že do anchor textu ste zadali kľúčové slovo, na ktoré sa chcete sústrediť a Vaše pozície začali rásť. Napr. „Kvalitné vonkajšie žalúzie Vám zaručia zníženie nákladov.“ Dnes už táto technika nie je až taká účinná a anchor text by nemal obsahovať presnú zhodu kľúčového slova a mali by v ňom byť zahrnuté aj nepodstatné slová. Napr. „Inštaláciou vonkajších žalúzií získavate mnohé výhody, ako napr….“

Google začalo brať viac ohľad na sociálne siete. Preto by ste si mali v rámci SEO optimalizácie vytvoriť účty soc. sieťach a pravidelne na nich prispievať. Pri zverejňovaní príspevkov treba byť kreatívny. Pridávať vtipné a zaujímavé krátke správy, ktoré sa týkajú Vašej oblasti. Nie vždy je čas sa pravidelne starať o sociálne účty. Práve na to slúži nástroj hootsuite.com. Tu si pridáte svoje soc. profily a naplánujete zdieľanie príspevkov aj na mesiac dopredu.