Home / Úspech / The Suits: Keď právnika robí človek bez titulu

The Suits: Keď právnika robí človek bez titulu

shutterstock_190955117 (1)Existujú niektoré oblasti, v ktorých vám pomôžu zlepšovať sa vydarené eknihy, internetové kurzy a lekcie, aplikácie v smartfónoch, skvelé blogy a videá na Youtube. Do takýchto oblastí patrí napríklad učenie sa cudzieho jazyka, zdokonaľovanie sa v marketingu či prenikanie do tajov programovania. Ak máte dostatočnú chuť a energiu, môžete sa vďaka týmto zdrojom stať naozaj dobrým. Až tak, že vás zamestnajú ako programátora či marketéra bez toho, aby ste to vyštudovali. Špecifikou oblasťou,  ktorú môžete robiť len na základe štúdia, je napríklad lekárstvo či právo. Teda za predpokladu, že sa nevoláte Mike Ross.

 

Spoznajte The Suits

Mike Ross je hlavnou postavou v americkom seriáli The Suits z právnického prostredia. Má fotografickú pamäť a to doslova, môžete mu dať prečítať aj tú najodbornejšiu právnickú literatúru a on si ju zapamätá odslova doslova. A to aj robí vo voľnom čase – číta odborné knihy a za peniaze chodí robiť skúšky za iných ľudí. A okrem toho predáva marihuanu, a keď uteká pred policajtmi, dostane sa na konkurz na koncipienta pre najväčšie právnické eso v New Yorku. A tak nejako tú prácu dostane, hoci právo nevyštudoval.

 

Bez titulu ani na krok

Zamestnať sa v USA v právnickej firme bez titulu z práva je nemožné. Zamestnať sa v jednej z najlepších právnických firiem v New Yorku a teda aj v USA je nonsens. A Mikeovi sa to predsa len podarilo v kancelárii Harveyho Spectera. Obaja sú mladí, sexi a Harvey je aj úspešný. Ako si chce Harvey udržať koncipienta bez titulu vo firme, kde sa preveruje aj to, čo mal ktorý zamestnanec na raňajky? Ťažko.

 

Učenie sa za pochodu

To, že poznáte každú knihu o ústavnom práve naspamäť vám nezaručí, aby ste boli dobrým právnikom. A Mike to pri Harveym veľmi rýchlo pochopí. Nielen napätie a ukážka, ako funguje právo v USA. Ale aj zákulisie špinavých hier a veľa vtipu. Presne takýto je seriál The Suits. Dáte mu šancu?