Home / Bývanie / Správny výber plynového kotla je úspora na vykurovaní

Správny výber plynového kotla je úspora na vykurovaní

Oblasť vykurovacej techniky je naozaj rozmanitá. Aj keď v minulosti prevládalo vykurovanie pomocou tuhého paliva (najčastejšie pomocou dreva alebo paliet), do popredia sa čoraz viac začína dostávať vykurovanie pomocou zemného plynu.

Oproti ostatným alternatívam prináša viacero výhod, ktorými sú najmä:

  1. plynovou prípojkou disponuje takmer každá domácnosť,
  2. ceny plynu sú priaznivé,
  3. obstarávacie náklady na zariadenie sú prijateľné,
  4. rovnako sú prijateľné aj náklady, ktoré vznikajú už počas samotnej prevádzky zariadenia,
  5. činnosť plynového kotla je prakticky bezproblémová.

Zariadenie, ktoré zabezpečí vykúrenie domácnosti v tomto prípade predstavuje plynový kotol. Hlavnou výhodou plynového kotla je to, že sa dá veľmi ľahko pripojiť k rôznym častiam vykurovacej sústavy (napríklad radiátor, podlahové kúrenie a podobne). Rovnako sa k nemu dajú pripojiť aj rôzne zariadenia, ktoré sa zameriavajú na získavanie energie z alternatívnych zdrojov (napr. solárne sústavy). Zemný plyn predstavuje zdroj, ktorý je vyčerpateľný. Aj z toho dôvodu na trhu s plynovými kotlami prebiehajú neustále inovácie, ktorých hlavným účelom je znížiť jeho energetickú spotrebu. V minulosti bolo veľmi populárne vykurovanie pomocou klasických plynových kotlov, vďaka snahe o maximalizovanie ekologickosti a minimalizovanie vynaložených finančných nákladov sa vo vykurovacích sústavách domácnosti začínajú čoraz viac objavovať kondenzačné plynové kotle. Princíp kondenzácie zabezpečuje, že vykurovacie zariadenie je hospodárne a ekologické (využíva aj spaliny, ktoré by v inom prípade boli odvádzané priamo do atmosféry).

Ponuka zariadení, ktoré domácnosti vykurujú pomocou zemného plynu je naozaj rozmanitá. Na trhu sa podľa umiestnenia plynového kotla nachádzajú dva základné typy, ktorými sú závesné a stacionárne plynové kotle. Vzhľadom na to, že závesný plynový kotol býva umiestnený na stene domu, v porovnaní so stacionárnym kotlom je jeho váha výrazne menšia. Umiestnenie kotla v domácností je však opatrené viacerými nariadeniami a opatreniami, ktoré pred samotným umiestnením musia byť odsúhlasené.

Pri správnom výbere je však potrebné, aby bolo v budúcnosti vykurovacie zariadenie využité naozaj efektívnej.  Na trhu nájdeme zariadenia v rozličných cenových kategóriách, cena by však nemala byť hlavným faktorom, ktoré ovplyvní rozhodnutie o nákupe. So zameraním na dosiahnutie efektívnosti by mal rozhodujúci faktor zohrávať návratnosť vynaložených investícii. Používanie plynových kotlov zaznamenalo svoj najväčší „boom“ pred pár rokmi, v súčasnosti je mierne na ústupe a to vďaka plynovým krízam, ktoré vo svete neustále vznikajú. Vďaka inováciám plynových kotlov (čo zabezpečuje výrobu kvalitnejších výrobkov) však plynové kotle na svoju činnosť potrebujú menšie množstvo zemného plynu, než bolo potrebné v minulosti. Plynový kotol predstavuje zariadenie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a návratnosť vynaložených finančných prostriedkov je pomerne vysoká.