Home / Úspech / Diplomová práca nemusí byť vaším strašiakom

Diplomová práca nemusí byť vaším strašiakom

Písanie diplomovej práce je náročnou úlohou – úlohou, ktorú nemožno brať na ľahkú váhu. Jednotlivé časti práce majú podobnosti aj rozdiely a v určitých smeroch vám diplomová práca môže pripomínať závod v behu na 100 metrov – všetko má rýchly spád a nie je čas na premýšľanie, ako by ste si možno priali. Aby ste úspešne dobehli do cieľa vášho závodu, v tomto článku nájdete zopár tipov ako diplomovku písať.

KEDY ZAČAŤ PÍSAŤ DIPLOMOVÚ PRÁCU

Správny čas kedy začať písať diplomovú prácu závisí od rozsahu a povahy výskumného projektu, o ktorom budete písať. Budete potrebovať spracovať podklady, pripravovať rešerš odbornej literatúry, absolvovať konzultácie a nakoniec musí byť diplomová práca formálne spracovaná. V niektorých prípadoch môže potrebný výskum trvať krátko, napriek tomu však nebudete schopní prácu dokončiť, pretože samotné spracovanie si môže vyžadovať ešte veľa úsilia. Inokedy môže byť projekt časovo náročný a budete musieť písať už počas neho. Bez ohľadu na povahu vašej diplomovej práce a nevyhnutných krokov k jej napísaniu, mali by ste začať písať aspoň niektoré z jej častí čo najskôr ako to bude možné. Tu je niekoľko dôvodov prečo:

  1. Vysokoškolské práce nie sú o talente, ale o praxi. Preto bude začiatok písania veľmi náročný a jeho včasný začiatok vám iba pomôže.
  2. Ak si nezapisujete zistenia a postrehy kým ich máte čerstvo v pamäti, štruktúrovanie ako aj prezentovanie výsledkov vašej diplomovej práce by vás mohlo stáť oveľa viac času aj úsilia.
  3. Prvý náčrt vašej práce pravdepodobne nebude dokonalý a je veľká šanca, že budete musieť prvý návrh viackrát upravovať kým nebude celá diplomová práca pripravená na odovzdanie. Preto písanie neodkladajte a začnite čo najskôr, aby ste mali časovú rezervu potrebnú na úpravy a vyšpičkovanie práce k vašej spokojnosti.
  4. Časový stres je to posledné, čo pri písaní diplomovky potrebujete. Časová rezerva má pozitívny „psychologický efekt“, ktorý udrží vašu motivováciu pri písaní a nekonečných úpravách.
  5. Myslenie a písanie sú veľmi silno prepojené. Pri písaní vám v mysli vyvstanú nové myšlienky a nápady a určite vymyslíte mnohé spôsoby ako vašu diplomovú prácu vylepšiť a doviesť ju takmer k dokonalosti. Skorý začiatok vám umožní aspoň niektoré z nových nápadov do práce začleniť.

AKO ŠTRUKTÚROVAŤ DIPLOMOVÚ PRÁCU

Písanie diplomovej práce je jedinečným zážitkom a neexistuje všeobecný návod na to, akú štruktúru by mala diplomová práca mať. Na základe skúseností zo štúdia by ste malí vedieť aká štruktúra najlepšie vyhovuje povahe vášho projektu, ideálne po konzultácii s vaším konzultantom. Pomôcť vám môže aj prečítanie prác iných študentov z predchádzajúcich ročníkov.

Prácu nemusíte na začiatku vôbec písať v chronologickom poradí. Najprv napíšte odseky a časti, ktoré sa vám píšu ľahko, aj keď ešte presne neviete kde v práci budú nakoniec umiestnené. Týmto spôsobom sa vám kapitoly, na ktoré sa ešte necítite pripravení, budú pomaly ujasňovať a budú sa vám písať oveľa ľahšie.