Home / Vyberáme / Ergonomické kancelárske kreslo – Benefity

Ergonomické kancelárske kreslo – Benefity

Vzhľadom na charakter uplynulého obdobia, bol zaznamenaný nárast v oblasti home office (teda práce z domu). Príslušné pracovné príležitosti na diaľku, majú vo väčšine prípadov charakter, ktorý si vyžaduje prácu, pri ktorej sedíte za počítačom. Veríme, že jedným z najdôležitejších faktorov pri výkone takéhoto povolania (či už z domu alebo v tradičnej kancelárií), je nespochybniteľne kvalitná kancelárska stolička, v ktorej strávite prevažnú väčšinu svojho pracovného času. Keďže sa na trhu nachádza množstvo možností, rozhodli sme sa vám odprezentovať ergonomickú alternatívu a poskytnúť popis jej výhod.

Ergonomické kancelárske kreslo je produkt, ktorý bol navrhnutý tak, aby pomohol ľudskému telu a tým vytvoril aj bezpečné pracovné prostredie.

Ergonomické kancelárske kreslá – Benefity

Rozumieme, že ergonomické kreslá sú oveľa nákladnejšie ako tradičné kancelárske stoličky. Na druhú stranu, pokiaľ vlastníte spoločnosť a vybavujete ju práve nábytkom, je potreba sa pozerať na túto kúpu, ako na investíciu do zdravia a produktivity vašich zamestnancov.

Z výskumov bolo dokázané, že pokiaľ trávite príliš veľa času sedením za pracovným stolom, tak sa vystavujete väčšiemu riziku celého spektra vážnych ochorení. Ak sedíte na inej ako ergonomickej stoličke, môže to viesť k vývoju muskuloskeletálnych porúch (ovplyvňujú vaše kĺby, väzy, svaly, nervy). Absencia ergonomiky môže taktiež negatívne ovplyvniť postoj vášho tela, čo vyústi v bolesti chrbtu. Rovnako môže aj obmedziť prietok krvi, ktorý býva príčinou hlbokej žilovej trombózy a rôznych iných zdravotných komplikácií.

Overené v praxi

Ergonomické kreslá do kancelárie sú investíciou, ktorá sa priamo odzrkadlí aj vo vašej pracovnej produktivite. Washingtonské štátne pracovné oddelenie realizovalo štúdiu, kedy vzorke 4 000 užívateľov zmenila tradičný nábytok, za ergonomický. Výsledok? Po zavedení ergonomického nábytku bolo zistené, že:

  • sa znížila chybovosť až o 56 %,
  • pracovná absencia sa znížila až o 75 %,
  • účastníci testu dokázali pracovať o 40 % viac času.

Vytvorením bezpečnejšieho pracoviska pre vašich zamestnancov, zvyšujete ich angažovanosť a poskytujete flexibilnejšie prostredie, ktoré sa môže prispôsobiť každému pracovníkovi.