Home / Návody / AKO SA ZAMESTNAŤ, KAPITOLA 1: ÚVOD

AKO SA ZAMESTNAŤ, KAPITOLA 1: ÚVOD

Niekto raz povedal: Dôstojne žijeme, nie umierame. Občas mám pocit, že tento výrok neplatí. Kedy sa teda stratí dôstojnosť v našom žití? V živote človeka sú tri situácie, ktoré ho vystavujú extrémnemu stresu. Smrť blízkeho človeka, sťahovanie a strata práce.  Dôstojnosť a sebaúcta človeka dostáva poriadny kopanec práve vtedy, keď ostaneme nezamestnaní. A začne kolobeh situácií, kde za kratší koniec ťaháte vždy vy.

Práve práca nás bude zaujímať v najkomplexnejšie rozobratých článkoch  na internete,  ktoré vám budú  sprievodcom a radcom, s cieľom získať novú prácu čo najrýchlejšie. Tento cyklus článkov sa teda nazýva „AKO SA ZAMESTNAŤ.“

Čo mňa osobne motivuje k tomu, aby som vám v pár článkoch poradil, či podelil sa o osobné skúsenosti?  Najmä nezáujem inštitúcií, ktoré by problematiku zamestnania riešiť mali.

Osobne som v minulosti bol zaregistrovaný aj na úrade práce, aj v pracovnej  agentúre, ktorá prácu sprostredkúva.

Nemusím ani spomínať, že stáť vo fronte na úrade práce, často s rôznymi asociálmi, bez vyhliadky na riešenie situácie, degraduje a ponižuje ľudskú dôstojnosť a sebaúctu. Pripadáte si zbytočný a menejcenný. Chcete kričať do sveta, že ruky máte zdravé, rozum vám slúži, máte dostatok praxe, adekvátne vzdelanie. Žiaľ nikto nás nepočúva.  Najmä sú slepé  a hluché inštitúcie, ktoré by nám mali pomôcť najviac.

Dodnes nepoznám nikoho, kto by sa mi pochválil, že prácu prostredníctvom úradu práce získal. Nepoznám nikoho, kto by sa mi osobne pochválil, že získal lepšie vzdelanie alebo rekvalifikačný kurz. Viem, že niečo také by mali úrady práce robiť. A možno aj robia. Kostrbato, nepružne, neefektívne?  Často slúžia ako zberňa pečiatok od všemožných potencionálnych zamestnávateľov.

Agentúra práce je kapitolou sama o sebe. Rok som bol zaregistrovaný. Podotýkam, že mi je 31 rokov, mám dostatočné vzdelanie, ovládam jazyk. Po roku mi napísali, že nič nenašli. Na moju otázku, či vôbec hľadali, odpovedali: „Máme tisíce uchádzačov.“  Nuž, odpoveď, ktorá znie jasne: „Ani sme sa ku vám nedostali.“

Kto teda môže pre vás urobiť maximum, aby ste sa skoro zamestnali? Ste to vy sami. Sú to činnosti, ktoré možno vykonávate aj bežne. Chodíte na pohovory, píšete žiadosti a motivačné listy, ale nedarí sa vám. A často robíte aj množstvo chýb, ktoré nevidíte. A práve podrobnosti „predaja samého seba“ si vysvetlíme v článkoch. Rozanalyzujeme chyby, ktorým treba predchádzať, povieme si ako odpovedať na najčastejšie otázky a podobne.

A prečo hovorím o predaji samého seba?  Na tento seriál sa budeme totiž pozerať nie pohľadom nezamestnaného človeka, ktorý hľadá prácu, ale očami obchodníka, ktorý predáva svoj produkt. Pretože tým produktom ste vy. Pretože obchodník, ktorý chce uzavrieť dobrý obchod ste tiež vy.

Dovoľte mi teda urobiť vám sprievodcu kurzom s názvom AKO SA ZAMESTNAŤ, ktorý s radosťou po každej kapitole odpovie na vaše otázky a najmä vám ukáže proces hľadania práce možno v trošku inom svetle.

Teším sa  na vás v pokračovaní, ktoré sa bude volať  AKO SA ZAMESTNAŤ, KAPITOLA 2 : ŽIVOTOPIS – VÝKLADNÁ SKRIŇA UCHÁDZAČA

Otázky ku každej kapitole smerujte na info@pisem.sk, diskutovať môžete pod každým článkom.

Text: Peter

Foto: sxc.hu

Leave a Reply