Home / Nezaradené / Greenfinity – iniciatíva Lyoness pre životné prostredie

Greenfinity – iniciatíva Lyoness pre životné prostredie

„Spoločne za náš svet. Spoločne za lepší zajtrajšok.“ Tak znie motto nadácie Lyoness Greenfinity Foundation (GFF) založenej v roku 2011 ako všeobecne prospešná nadácia. GFF je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá od začiatku roka 2012 bojuje za trvalú ochranu životného prostredia, investuje do inovatívnych projektov na ochranu podnebia po celom svete a podporuje využívanie obnoviteľných energií.

Zmenšime ekologickú stopu

Cieľom Greenfinity je aj etablovať do roku 2020 spoločnosť Lyoness, pôsobiacu na celom svete, ako firmu, ktorá si sama vyrába energiu a šetrí podnebie. Všetky pobočky spoločnosti Lyoness a jej podujatia sa preto kriticky preverujú. V nasledujúcich rokoch sa bude raz ročne počítať ekologická stopa spoločnosti Lyoness. Spoločnosť sa následne bude usilovať, aby stopu zmenšila cielenými ekologickými opatreniami a úsporami, optimalizáciou procesov a regionálnymi a medzinárodnými kompenzačnými projektmi. V lete 2012 boli v spolupráci so školami a s nadáciou Lyoness Child & Family Foundation zriadené fotovoltické zariadenia vo vulkanickej oblasti Štajerska, na Filipínach a v Hondurase.

Nadácia pri realizácii svojich projektov úzko spolupracuje s rakúskou LEA GmbH (lokálna agentúra pre energiu). Spoločnosť Lyoness spoločne s Inštitútom pre procesnú a partiklovú techniku na Technickej univerzite v Grazi vyvinula systém, ktorým sa vypočítava veľkosť ekologickej stopy spoločnosti Lyoness. Berie do úvahy emisie CO2 a tiež mnoho ďalších oblastí, v ktorých človek vplýva na svoje životné prostredie.

Lyoness Open podporovaná nadáciou Greenfinity

GFF sa zasadzuje za trvalé zlepšovanie životného v prostredia aj pri hraní golfu. Úzko preto spolupracuje so samostatnou iniciatívou podujatia European Tour „Green Drive“. V roku 2012 Greenfinity po prvýkrát vypočítala ekologickú stopu turnaja European Tour a bol stanovený cieľ natrvalo zredukovať túto ekologickú stopu v rámci podujatia European Tour.

Okrem toho môžu k zlepšovaniu životného prostredia prispievať aj účastníci podujatí Lyoness. Na internetovej stránke GFF je k dispozícii nástroj, ktorý vám vypočíta, o koľko zväčšíte ekologickú stopu už len cestou na podujatie a späť domov. Účastníci môžu prostredníctvom tohto online nástroja investovať do projektu zalesňovania a kompenzovať zaťaženie životného prostredia.

Každý nákup sa počíta

Nadácia Greenfinity Foundation financuje svoje projekty prednostne prostredníctvom medzinárodne činného nákupného spoločenstva Lyoness. Časť hodnoty všetkých nákupov uskutočnených cez Lyoness automaticky prechádza do realizácie projektov o životnom prostredí. Tí, čo radi nakupujú, teda nielen šetria, ale zároveň aj podporujú projekty na ochranu podnebia po celom svete.

Text: PR

Foto: freedigitalphotos.net