Home / Nezaradené / Internet – uľahčenie života

Internet – uľahčenie života

Dá sa povedať, že svetlo sveta uvidel internet v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v USA. Spojili sa výskumníci amerických univerzít a laboratórií, ako aj počítačové firmy IBM a Digital. Najväčší technickí odborníci krajiny prispeli k prvému vzájomnému prepojeniu číslicových počítačov, ktoré realizovali komunikáciu PC a používateľov prostredníctvom telefónnych liniek.

V roku 1969 vznikli prvé uzly siete. Bolo naviazané prvé spojenie medzi počítačmi v americkej sieti ARPANET, ktorá slúžila najmä záujmom armády. V roku 1972 sa pri zápise elektronickej adresy začal používať „zavináč“ (@) a o rok neskôr sa už spustil rozvoj siete v pravom slova zmysle. K americkej sieti sa v tomto čase pripojili počítače nórskej Kráľovskej radarovej spoločnosti, či počítače University College z Londýna. Potom sa to už začalo akosi prirodzene navrstvovať ( európske siete EUNET a EARN, japonská sieť JUNET a britská JANET). No nik ešte nevedel, že toto sieťové prepojenie ponesie meno internet. Ku krstu prišlo až v roku 1982. Základné služby, ktoré vtedy ponúkal bola elektronická pošta a adresárové služby.

Ako dôsledok potreby zlepšenia komunikácie medzi vedeckými pracovníkmi v rôznych častiach sveta pracujúcimi na príbuzných projektoch vznikla internetová služba „www“.

Písal sa rok 1991 a internet dosahoval svoj najväčší rozkvet aj vďaka anglickému počítačovému expertovi menom Timothy Berners-Lee. Rok 1993 sa podpísal pod spustenie prvej verzie webového prehliadača Mosaic. Takto sa internet zatraktívnil aj pre bežných ľudí a začalo sa masové využívanie internetu.

Čo sa týka Slovenska, tak v roku 1979 sa uskutočnil prvý diaľkový prenos v Ústave technickej kybernetiky SAV na trase Bratislava – Banská Bystrica.

V roku 1986 sa realizovala prvá profesionálna prevádzková dátová sieť vo vtedajšej ČSFR s počítačmi SMEP a JSEP, s tromi uzlami v Bratislave a jedným uzlom v Prahe. Rok 1989 znamenal plné prepojenie uzlov siete so zahraničnými sieťami. V tomto roku začína u nás pôsobiť aj európska počítačová sieť EUNET ako EUNET-CS s hlavným uzlom v Bratislave v UAK, ktorý plnil funkciu akejsi chrbticovej siete- tzn. prepojenie na medzinárodné siete. No boli tu isté obmedzenia. Prevádzka bola zabezpečená len v pracovné dni a v pracovnom čase. Komunitné linky realizovali spojenie rýchlosťou 1200b/s. Prepojenie do sveta umožnil uzol v Technische Universität Wien, ktorý disponoval iba jedinou službou a to službou elektronickej pošty a mesačným objemom dát 500KB.

Po prvom impulze sa teda internet neustále vyvíjal a zdokonaľoval. Dnes si už len málokto vie predstaviť, že by nemal prístup na internet. Je súčasťou nášho života, zjednodušuje nám ho ( vyplácanie účtov, nakupovanie, zoznamovanie sa, telefonovanie…)

Na internete sa denne objavuje aj široká ponuka inzerátov, ktoré sú aktualizované v pravidelných intervaloch. Inzercia sa stala veľmi úspešnou a obľúbenou medzi ľuďmi. História inzerátu spadá už do roku 1704, kedy bol vydaný prvý platený novinový inzerát v Boston News Letter. Dnes si môžete napríklad objednať cez internet aj zvieratko na inzerát a bez problémov ho zaplatiť internetbankingom. Či ste učiteľ, športovec, robotník alebo mamička na materskej, tak tu na vás čaká množstvo inzerátov a predajných ponúk na kočíky, hračky, náradie, šaty, knihy… Záhradníci a milovníci svojej záhradky si takto objednávajú napríklad aj organické hnojivo pre rastliny. Kedysi to bolo nemysliteľné, dnes je to samozrejmosť. Zoberme si, kam sme sa dostali po pár desaťročiach vývoja internetu. Aké to bude o desať alebo dvadsať rokov? Zatiaľ sú to iba naše fantastické predstavy, ktoré však môžu nabrať reálnu podobu.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Foto: www.sxc.hu

Leave a Reply