Home / Blog / PR články / Deti k šťastiu veľa nepotrebujú

Deti k šťastiu veľa nepotrebujú

Občas nám z detských nápadov, fantázie a vynaliezavosti padne sánka. Deti sa na svet proste pozerajú inými očami. Voľakedy sme boli takými aj my, ale už sme na to akosi zabudli. Každý rodič sa takpovediac musí znova vrátiť do svojich detských čias, ak chce svojim ratolestiam dobre porozumieť. Tvorivosť, kreativita a fantázia patria medzi základné faktory, ktoré robia z dieťaťa úspešného jedinca.

Technické vybavenie, ktoré dieťa potrebuje

NomiLandTechnickým vybavením, ktoré dieťa potrebuje, by nemal byť počítač, ako si mnohí myslia, ale niečo celkom iné, čo však k počítaču prirovnať môžeme. V tom metaforickom slova zmysle je to práve nadanie, ktoré plní funkciu PC, kreativita je hardvérom a pracovitosť softvérom. Jedno bez druhého nemôže existovať, tvoria harmonický komplex. Takýto dokonalý stroj je hodný obdivu. Aby však nedošlo ku skratu, treba ho neustále zdokonaľovať, vylepšovať a opravovať. Dieťa k šťastiu veľa nepotrebuje. Nemusíte mu kupovať drahé hračky. Stačí nakúpiť výtvarné potreby za dobré ceny a o zábavu máte postarané. Čas, ktorý pri tom spolu strávite, je na nezaplatenie, Váš úsmev a pohladenie ako najkrajší dar.

Preč s rutinou

Podaktorým „dospelákom“ možno zabehnutá rutina a stereotyp vyhovuje, deti ich však neznášajú. Nenúťte ich preto, aby každý deň robili to isté. Hranica musí byť pevne stanovená a je dobré naučiť decká k rešpektovaniu denného režimu, no snažte sa, aby mali každý deň možnosť voľby. Pripravte im program, ktorý sa bude líšiť od toho v predošlom dni. Áno, je to náročné, ale nikto netvrdí, že rodičovstvo je ľahká úloha. Rovnako to platí aj v škole. Rozvoj kreativity by za žiadnych okolností nemal byť iba vedľajším produktom vyučovacieho procesu. Niektoré školy, ktoré sa nebránia inovácií, stavili na projektové vyučovanie, kde je nutné využívať metódy kritického myslenia alebo myšlienkových máp. Dôležitým kritériom je, aby bol žiak udržiavaný v aktivite, mohol vyjadriť svoj názor a ukázať to, čo vie a čo ho baví. Pokiaľ však učiteľ nevyniká sám kreativitou, nemôže to očakávať ani od svojich žiakov. Už od materskej školy je nutné prebúdzať u detí zdravé sebavedomie a zmysel pre tvorivosť. Keď sa spojí úsilie rodičov a učiteľov, musí to vyjsť. Jednoduché výtvarné pomôcky nakúpte online a pustite sa do toho. Ak však Vaše dieťa neprejavuje záujem a výtvarnú, hudobnú, tanečnú či dramatickú tvorivosť, nezúfajte, možno bude z neho technik, vedec alebo politik.

Vytvorme si tvorivú spoločnosť

Prirodzený kolobeh tvorivosti vyzerá asi tak, že tvorivá osobnosť je stavebnou bunkou tvorivej spoločnosti. Proces platí aj opačne, tvorivá spoločnosť produkuje tvorivých jedincov. Nič iné, ako my samotní, rozumne zmýšľajúce bytosti, nestojí za naším pokrokom a nenútenou zmenou myslenia, ktorá je potrebná, aby ľudstvo napredovalo. Každý z nás je niečím jedinečný, zvláštny, a tak to má byť. Realistické, ale aj fantastické myslenie, vnímavosť, motivácia a sebahodnotenie sú prvky, ktoré máme k dispozícií všetci, no podaktorí nedokážu s týmto potenciálom kvalitne zaobchádzať. Práve preto je nutné učiť sa tomu už odmalička a preberať skúseností od tých, ktorí vedia, ako na to. Nedávajme preto deťom do rúk iba hračkárske zbrane, robotov, bezduché PC hry, alebo iné najnovšie trendy zo sveta hračiek, ktoré ich nedokážu posúvať príznačným tempom. V ponuke sú i dnes parádne drevené hračky, ktoré vedia urobiť oveľa väčšiu radosť a službu. Sú založené na didaktickom princípe a deti sa naučia i tomu, že príroda tu bola a stále je preto, aby im prinášala radosť.

Anglický básnik, vedec a kritik John Ruskin svojho času napísal: „Aký strašný by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti prinášajúce so sebou nevinnosť a možnosť rozličnej dokonalosti.“ Aby svoju “dokonalosť” rokmi nestratili, potrebujú našu pomoc.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Text: PR článok

Foto: nomiland.sk

Leave a Reply