Home / Ostatné / Moderný spôsob vzdelávania zamestnancov

Moderný spôsob vzdelávania zamestnancov

Každý jeden zamestnanec by mal okrem mzdy získať za svoju prácu v spoločnosti aj možnosť kariérne rásť, prípadne sa aspoň neustále vzdelávať. Čerpať novinky z danej oblasti tak, aby dokázal vylepšiť svoju prácu, kráčať s dobou a rozvíjať sa. Na to by mal myslieť aj každý zamestnávateľ a svojim podriadeným ponúknuť náležité možnosti na sebavzdelávanie.

Bežné školenia sú na ústupe

V minulosti boli jednou z najvyužívanejších foriem firemného vzdelávania školenia. Tie organizovali vzdelávacie agentúry vo väčších mestách, pričom zamestnávateľ na ne svojich podriadených vysielal. Takáto forma školení však prináša vysoké finančné náklady a je aj časovo náročná. Zamestnávateľ potrebuje vykryť nielen poplatok za školenie, ale aj cestu, prípadné ubytovanie, a zvýšené stravné. Samotní účastníci zas obetovať aj časť zo svojho voľného času. Práve preto je vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v podobe bežných školení už na ústupe a rozvíjať sa vo veľkom začínajú jeho nové a moderné alternatívy.

E-learning prináša hneď niekoľko výhod

Jedným z dnes najpopulárnejších spôsobov rozvíjania vedomostí je e-vzdelávanie. Jeho obľúbenosť je založená na niekoľkých základných faktoroch:

· E-learning dokáže reflektovať individuálne podmienky na vzdelávanie, a tak zamestnancov vzdelávať presne v takej oblasti, v ktorej je to potrebné

· Rýchle reflektovanie noviniek a ich pretavenie do elektronických vzdelávacích kurzov

· Obrovská prispôsobivosť zamestnancom. Tí sa môžu vzdelávať vždy vtedy, keď na to majú čas. Bez náročného cestovania či počúvania zdĺhavých a často nudných prednášok

· Možnosť overiť si nadobudnuté vedomosti testovaním

· Nižšia finančná náročnosť pre firmy v porovnaní s bežnými školeniami.

E-learningové kurzy sú zvyčajne zostavované na mieru potrebám danej spoločnosti, prípadne sa dajú kúpiť už hotové kurzy pre dané témy. Celý kurz prebieha v špeciálnom softvéri, ktorý sám o sebe podporuje osvojenie si vedomostí. Jedným z najvyužívanejších softvérov na e-learning na Slovensku je LMS systém, ktorý prevádzkuje spoločnosť Implemento.