Home / Ľudia / Ak zamestnanec spôsobí škodu

Ak zamestnanec spôsobí škodu

Väčšina podnikateľov, ktorí zamestnávajú tím pracovníkov, už neraz ocenila postenie zodpovednosti zamestnancov za škodu. Využiť sa dá v mnohých prípadoch, vďaka čomu sa nenaštrbia dobré vzájomné vzťahy vo firme.

Až do 4-násobku mesačnej mzdy

Nik, kto si chce udržať svoje pracovné miesto, nespôsobí škodu na majetku firmy úmyselne. Môže sa však hocikedy stať, že jednoducho nemáme svoj deň, a svoju prácu vykonáme chybne alebo poškodíme majetok nášho zamestnávateľa. Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa však nevzťahuje na finančné škody, manká v prípade tovaru a zásob, na stratu pracovných nástrojov, pretože za tie je zodpovedný on sám na základe uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti. Aj v situáciách, keď je zamestnanec pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu, musí škodu na majetku, pochopiteľne,  hradiť z vlastného vrecka. Poistený zamestnanec je krytý v rámci územia celej Európy, no často sa dá poistenie zodpovednosti za škodu rozšíriť aj na územie celého sveta. Pri voľbe vhodného poistenia sa zohľadňuje najmä typ povolania, či zamestnanec využíva napríklad firemné vozidlo, či prepravuje tovar alebo vyrába produkty, medzi ktorými môžu byť aj nepodarky.

Poistite si zamestnanca online

Na to, aby ste poistili svojich zamestnancov pri nástupe do firmy, nemusíte nikam chodiť. Stačí navštíviť stránku Netfinancie.sk, kde ich poistíte pohodlne online. Vyberte si z ponuky jednotlivých poisťovní najvýhodnejšie poistenie, uzatvorte zmluvu na diaľku, uhraďte platbu na účet konkrétnej poisťovi a užívajte si pokoj na duši. Mnohé poisťovne majú v ponuke produkty pre širokú škálu zamestnaní. Všímajte si minimálne a maximálne poistné sumy alebo spoluúčasť poisteného na poistnom plnení. Ak vám niečo z popisov produktov nebude jasné, bez váhania sa obráťte na odborníkov zo stránky Netfinancie.sk.