Home / Cestovanie / Poistenie sedadiel v aute chráni všetkých spolucestujúcich

Poistenie sedadiel v aute chráni všetkých spolucestujúcich

Úraz či nehoda vám dnes hrozia takmer na každom kroku. Doma, v práci, na ulici, či na cestách… Môžete byť tým najlepším vodičom, ale vždy sa môže objaviť na ceste niekto, kto taký skúsený nie je. Trvalé následky sú niečo, čo nechce prežiť na vlastnej koži asi nikto. Preto je dobré myslieť nielen na seba ako vodiča, ale aj ostatných cestujúcich – tí môžu pri nehode obstáť často horšie.

Povinné zmluvné poistenie musí mať na Slovensku uzatvorené každé auto, resp. jeho majiteľ – ten spravidla kryje škody, ktoré vzniknú tretím osobám. Avšak na škody na majetku, či zdraví, ktoré vzniknú vodičovi, sa PZP nevzťahuje. Dôležitým pripoistením je práve úrazové poistenie sedadiel v aute, ktoré sa dá uzatvoriť ako samostatné poistenie.

Poistenie posádky vozidla vás nemôže ochrániť pred konkrétnou nehodou na cestách, no môže zmierniť následky a škody, ktoré vzniknú po nej. Často ide o trvalé následky. Vtedy nasleduje ťažké obdobie, počas ktorého budete potrebovať pokryť viacero liečebných nákladov. Kryté sú nielen tie škody, ktoré vám vznikli na slovenských cestách, ale aj v zahraničí.

Krytí sú všetci, ktorí sa počas poistnej udalosti nachádzali v aute

Výhodou tohto poistenia je, že sa neuzatvára na konkrétne osoby alebo rodinných príslušníkov, ale na všetkých spolucestujúcich, ktorí sa nachádzali v prípade poistnej udalosti v automobile. Všetky sedadlá podľa technického preukazu sú v rámci tohto poistenia kryté. Preto je toto poistenie vhodné pre tie prípady, keď má vaše vozidlo viacero šoférov, či už v rámci firmy alebo rodiny.

Existuje aj tzv. zúžené krytie, čo znamená, že toto poistenie nie je nutné uzatvoriť na všetkých členov posádky, možno ho uzatvoriť s krytím len pre vodiča. Vo všeobecnosti však platí, že toto poistenie kryje vodiča a všetkých spolucestujúcich.

Povinné zmluvné poistenie nestačí

V rámci povinného zmluvného poistenia sa krytie posádky vzťahuje na škody, ktoré vznikli na zdraví, či náklady pri usmrtení. Krytie sa vzťahuje aj na škody, ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. Škoda, ktorá však vznikla poistencovi, nie je z povinného zmluvného poistenia hradená.

V rámci poistenia posádky sú poistené osoby chránené pred rizikom smrti, trvalej invalidity, zlomeniny či popáleniny. Okrem týchto rizík niektoré poisťovne uhrádzajú aj denné odškodné pri hospitalizácii v nemocnici, ktorá vznikla v dôsledku úrazu. Aj použitie bezpečnostného pásu vám môže pomôcť. V prípade jeho využitia pri nehode môže poisťovňa poskytnúť aj vyplatenie bonusu.

Krytí ste nielen počas jazdy

Čo je na tomto poistení ešte zaujímavé, je fakt, že poisťuje posádku auta nielen na čas počas jazdy, ale aj na vystupovanie či nastupovanie do auta. Aj vtedy sú členovia posádky týmto poistením krytí proti rôznym rizikám.

Krytie sa vzťahuje aj na krátku zastávku (aj oddychovú pre šoféra), ak sa nachádzate v blízkosti auta alebo pri krátkych zastaveniach, ktoré si vyžiadala situácia v premávke. Dokonca sa vzťahuje aj na obdobie odstraňovania porúch, ktoré vznikli počas jazdy autom, ako napríklad defekt.

Nie vždy budete odškodnení

Alkohol za volantom je veľmi častý dôvod nehôd na cestách. Ten môže byť aj dôvodom, prečo vám poisťovňa nevyplatí poistné plnenie v prípade nehody, aj keď máte uzatvorené úrazové poistenie posádky. Podľa zákona, ak sa vodič pod vplyvom alkoholu podieľal na zavinení nehody úplne, tak ju znáša sám.

Ak sa však na nehode podieľal len sčasti a je tam aj iný dôvod, znáša ju pomerne. Ak požil alkohol spolujazdec, ten sa nestáva spoluvinníkom, na vine je vždy len a len vodič. Ak sa však dokáže pri objasňovaní nehody, že práve tým, že bol spolujazdec opitý, došlo k nehode a ten spôsobil škodu, tak aj ten nesie zodpovednosť za spoluúčasť na dopravnej nehode.

Niektoré poisťovne však ani v prípade, že spolujazdec utrpel pri nehode poškodenie na zdraví, ho nemusia odškodniť. Ide o prípady, kedy bol vodič opitý, a spolujazdec o tom pred nástupom do vozidla vedel. Poisťovne nemusia vyplatiť nič alebo môžu skrátiť poistné plnenie. Medzi ďalšie výluky tohto poistenia patria úmyselné úrazy alebo prípady, ku ktorým došlo ešte pred uzatvorením poistenia.

Poistenie chrániace ľudské životy

Ak dôjde k nehode a členovia posádky vrátane vodiča potrebujú pomoc, záleží často na sekundách, aby nedošlo k najhoršiemu. Každá minúta je cenná, a preto niektoré poisťovne ponúkajú poistenie, ktoré chráni ľudské životy. V aute je totiž nainštalované zariadenie, ktoré v prípade silného nárazu vyšle signál všetkým záchranným zložkám.

V prípade infarktu alebo iných problémov, ktoré nastali počas jazdy v aute, majú jej členovia možnosť stlačenia núdzového tlačidla, ktoré sa okamžite spája s operátorom. Aj pri technických problémoch auta, ako defekt, nedostatok benzínu a podobne, vyšle operátor pomoc alebo zabezpečí odťah vozidla.

Poškodenú kapotu alebo odtrhnutý blatník môžete opraviť, no ľudský život je nenahraditeľný. Je preto dôležité, aby ste ho chránili. Nielen ten váš, ako vodiča, ale myslite aj na členov posádky, ktorú veziete. Úrazové poistenie pre spolucestujúcich je preto tou najlepšou voľbou.