Home / Ľudia / Odchádzate zo zamestnania? Uzavrite výpoveď dohodou správne

Odchádzate zo zamestnania? Uzavrite výpoveď dohodou správne

Výpoveď nie je nikdy príjemná vec. Určite nie, keď ju dostávame. Ale ani vtedy, keď sa ju rozhodneme podať samy. Ideme do neistoty, opúšťame kolegov, s ktorými si rozumieme. A aj keď vieme, že si polepšíme, finančne, kariérne alebo ľudsky, nemusí byť odchod zo súčasného zamestnania ľahký.

Preto je nielen vynútená, ale aj nami podaná výpoveď vždy plná emócií a s tým súvisia aj chyby, ktorých sa pri nej dopúšťame. V právnych otázkach je naviac zbehlý málokto z nás. Skúste začať sledovať zaujímavý kariérny portál ekariera.sk. Mimo iné na ňom nájdete sekciu Právo a zmluvy a v nej veľké množstvo tipov, ako sa problémom s pracovnoprávnymi zmluvami vyhnúť. A to aj pokiaľ ide o zamestnanecké výpovede.

Sledujte aj iné sekcie. Magazín portálu patrí medzi najkvalitnejšie zdroje informácií o budovaní kariéry a trhu práce.

Viete, ako môžete ukončiť pracovný pomer?

Ukončenie pracovného pomeru má hneď niekoľko podôb a nejde len o to, či výpoveď podáte vy, alebo ju dostanete. Zákonník práce v §59 definuje, že pracovný pomer môže byť ukončený:

  1. skončením v skúšobnej lehote,
  2. výpoveďou – a to zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa,
  3. okamžitým ukončením,
  4. dohodou,
  5. uplynutím dohodnutej doby.

Špeciálnou formou ukončenia pracovného pomeru je odstúpenie zamestnávateľa od pracovnej zmluvy. K tomu dôjde vtedy, ak zamestnanec v deň svojho nástupu do práce vôbec nenastúpi.

Výpoveď dohodou – ako na ňu?

Z hľadiska nutnosti správneho vyhotovenia zmluvy na našej strane je najdôležitejšia výpoveď dohodou. Je to chvíľa, kedy odchádzate z vlastnej vôle, obvykle do iného zamestnania. Dohoda je najjednoduchšou formou vášho odchodu so súčasného zamestnania. So zamestnávateľom sa dohodneme na podmienkach odchodu, z nich najdôležitejší je dátum skončenia pracovného pomeru.

Nezabudnite, že výpoveď dohodou musí byť obojstranná. Nejde o jednostranný akt z vašej strany. Pokiaľ sa so zamestnávateľom nie ste schopný dohodnúť, podávate prostú výpoveď a na tú sa vzťahuje klasická výpovedná lehota, ktorú máte definovanú vo svojej pracovnej zmluve. Pri výpovedi dohodou nemusíte čakať na uplynutie skúšobnej lehoty. Pozrite sa na vzor výpovede platný pre rok 2018, ale aj na to, aké náležitosti by výpoveď dohodou mala vždy obsahovať.