Home / Návody / Poznáte jednotlivé typy počítačových sietí podľa veľkostí?

Poznáte jednotlivé typy počítačových sietí podľa veľkostí?

Termín počítačová sieť už počul každý z nás. Stretávame sa s ňou každý deň, či už je to doma, v práci, v škole, alebo na úradoch. Najjednoduchšie, ako vysvetliť počítačové siete je podľa veľkostí.

Lokálne počítačové siete (LAN)

Vzdialenosť medzi jednotlivými počítačmi sieti LAN je v desiatkach, alebo stovkách metrov. Zvyčajne sídli táto správa siete v jednej budove, poprípade niekoľkých budovách, ktoré sa nachádzajú blízko medzi sebou. Rýchlosť prenosu sa pohybuje v rozsahu 10 MBps až 10 GBps. Ako prenosové médium sa zvyčajne využíva optické a bezdrôtové spojenie a metalické vedenie. Tento typ siete nevyužíva prostriedky pre diaľkový prenos údajov.

Mestská počítačová sieť (MAN)

Mestská počítačová sieť spája lokálne počítačové siete, ktoré sú umiestnené na malom geografickom území, zvyčajne medzi niekoľkými budovami, až v rozsahu mesta alebo metropoly, do jednej siete. Najprv sa používali modemové spoje, po prípade sieťové technológie.

Dnes sa aj v MAN sieťach s úspechom používajú technológie ethernetu namiesto optických vlákien. Rýchlosť prenosu sa pohybuje v rozsahu 100 KBps až 1 GBps. Ako prenosové médium sa používajú optické a metalické vedenia, ako i bezdrôtové rádiové technológie.

Globálne počítačové siete (WAN) 

Globálne počítačové siete spájajú počítače a menšie počítačové siete ako sú LAN a MAN na celom svete. Vzdialenosť v takýchto sieťach nie je obmedzená. Sú to siete na obrovských geografických územiach ako je štát, kontinent, alebo svet.

Využívajú sa rôzne technológie ako ISDN, Frame Relay, ATM alebo iné. Ethernet sa ako technológia používa málokedy. Rýchlosť prenosu sa pohybuje v rozsahu 100 KBps až 1 GBps. Ako prenosové médium správa siete používa všetky typy prenosových médií, ako optické a metalické vedenia, ako aj bezdrôtové rádiové technológie.

Samostatné postavenie má Internet, ktorá sa vytvorila prepojením rôznych sietí LAN, MAN, alebo WAN. Podľa druhu počítačov sa počítačové siete delia na homogénne (rovnaké počítače zapojené do siete) a heterogénne (obsahujúce viacero druhov počítačov).