Home / Ostatné / Preprava tovaru do zahraničia: Aké kroky podniknúť?

Preprava tovaru do zahraničia: Aké kroky podniknúť?

Preprava tovaru do zahraničia

Preprava tovaru do zahraničia

Vývoz tovaru do zahraničia je zaujímavý spôsob, ako povýšiť firemné podnikanie na globálnu úroveň. Samotná logistika však predstavuje množstvo výziev a do istej miery by mohla výkon firmy spomaliť. Spolupráca so špedičnou spoločnosťou však uľahčí viaceré oblasti spojené s prepravou nákladu do zahraničia. Ako na prepravu tovaru do iných krajín? Prečo je výhodné prenechať špedičné starosti na odborníka?

Prečo by ste mali spolupracovať so špeditérom?

Pokiaľ potrebujete prepraviť tovar do zahraničia, jednou z najvhodnejších možností bude prenechať zodpovednosť súvisiacu s nákladnou prepravou práve na overeného špeditéra. Kvalitná špedičná spoločnosť dokáže vybaviť potreby zákazníkov na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni a to vďaka skúsenostiam, znalostiam a odbornej špecializácií.

Samotný logistický proces zahŕňa súhrn viacerých aspektov – správna nákladná doprava (výber vhodného vozidla), spravovanie dokumentácie v súlade s prepravnými predpismi, bezpečné skladovanie zásielok a ďalšie činnosti. Nákladná preprava vo svete vyzerá rôzne, v závislosti od hlavných druhov dopravy v jednotlivých krajinách a ich úlohy v medzinárodnom obchode. Spoločnosť Logway s.r.o. disponuje širokým portfóliom služieb pre všetky typy zásielok, medzi ktoré patrí:

  • Cestná nákladná doprava (skriňová dodávka, kamiónová súprava, ťahač s návesom a iné)
  • Letecká nákladná preprava
  • Lodná nákladná preprava (lodné kontajnery)
  • Skladovanie zásielok v skladoch, strážených kamerovým systémom

Ako sa špedičná spoločnosť postará o zásielku do zahraničia?

Keby ste sa pokúšali zvládnuť medzinárodnú logistiku úplne sami, mohli by ste natrafiť na komplikácie, v podobe náročného hľadania dôveryhodných dopravcov, skladov, colných sprostredkovateľov a ďalších. Nákladná preprava na vlastnú päsť môže predstavovať ďalšie nepríjemnosti, ako je strata vzácneho času nad administratívou, zatiaľ čo ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu. Ako teda najefektívnejšie prepraviť tovar do zahraničia?

Získajte väčšiu kontrolu nad procesom prepravy zásielok do zahraničia a obmedzte riziko neúspechu tak, že zodpovednosť firmy za túto konkrétnu oblasť prevezme špedičná spoločnosť. Logway s.r.o. má navyše poistené zásielky, podľa medzinárodne platného Dohovoru o CMR. Poistenie CMR (Convention Marchandise Routière) znamená, že za prípadné poškodenie vzniknuté na zásielke, alebo za jej stratu je zodpovedný cestný nákladný dopravca.

Nákladná doprava do iných krajín?

Pri spolupráci s logistickým partnerom bude na prepravu zásielky do zahraničia vypracovaný podrobný plán a zaobstaraná čo možno najvhodnejšia nákladná preprava. Špeditéri účelne koordinujú priebeh doručenia do cieľa, zostavením ideálnej trasy a kombinácií prepravcov. K ušetreniu nákladov zákazníka tiež pomôže to, ak má ich logistický partner k dispozícií sklad. Automatizovaná konsolidácia zásielok znižuje u klienta značné množstvo starostí.

Zasielanie objednávok mimo Slovenskej republiky si vyžaduje zložitejšiu kombináciu miestnych a medzinárodných prepravných trás. Aj z tohto dôvodu je potrebné vyhľadať logistické služby, kde pracovníci využívajú overené postupy a majú dlhoročné skúsenosti. Takíto špeditéri dokážu vybrať trasu, ktorá minimalizuje riziko meškania a dostane tovar na miesto určenia bez poškodenia. Dodatočné znalosti špedičnej spoločnosti môžu pomôcť s colným odbavením a inými potenciálnymi prekážkami globálneho obchodu. Po úspešnom vybavení objednávky máte ako zákazník možnosť sledovať presun tovaru a byť oboznámení o tom, kde sa aktuálne nachádza.