Home / Návody / Ako to je s platbou colného dlhu? DHL pozná spôsob, ako doručovací proces urýchliť.

Ako to je s platbou colného dlhu? DHL pozná spôsob, ako doručovací proces urýchliť.

Ako to je s platbou colného dlhuPotrebujete odoslať zásielku do zahraničia? Či ide o firemné balíky, alebo súkromné zásielky, oceníme, ak sa do rúk adresáta dostanú bez zbytočných zdržaní na hraniciach. Kuriérska spoločnosť DHL má bohaté skúsenosti s doručovaním balíkov v rámci celého sveta, obráťte sa na profesionálov.

Čo je colný dlh

Keď sa vaša zásielka ocitne za hranicami nášho štátu, adresát je povinný zaplatiť za ňu clo. Je to platba, ktorá zahŕňa dovozné clo, platbu dane z pridanej hodnoty a pri alkoholických a tabakových výrobkoch aj platbu spotrebnej dane. Kým colný dlh nie je vyplatený, adresát sa k zásielke nedostane. Colné úrady mu ju jednoducho nevydajú. Na hodnotu colného dlhu nemá vplyv len samotná hodnota tovaru, ktorý je súčasťou zásielky. 

Ak si ho rozoberieme detailnejšie, vo veľkej miere ho ovplyvňujú aj prepravné náklady, manipulačné poplatky a dokonca aj poistenie zásielky. Pri odosielaní balíka do zahraničia teda máme nárok na určité obavy. Všetci chceme, aby sa naša zásielka dostala v najkratšom možnom čase do správnych rúk.

Platba colného dlhu sa pri využívaní expresných doručovacích služieb DHL v rámci celého sveta realizuje tak, že DHL garantuje vyplatenie colného dlhu každej zásielky formou colnej zábezpeky, ktorú poskytne príslušnému colnému úradu. Balík teda nestojí nikde v sklade a nečaká na colnici na vyplatenie cla, ale putuje rovno ku konečnému príjemcovi. 

Než sa ukončia všetky colné formality, balík je v správnych rukách. Vďaka certifikácii Schválený hospodársky subjekt z roku 2009 a požívaniu dôvery v príslušných colných úradoch je proces preclenia zásielky v podaní kuriérskych služieb DHL extrémne rýchly.

Clo sa týka každej zásielky z krajiny mimo EÚ

Od júla 2021 máme povinnosť platiť colný dlh za zásielky z krajín mimo Európskej únie s hodnotou vyššou ako 22 eur. Ak sme si od tohto obdobia zakúpili v zahraničí tovar, sme povinní zaplatiť 20 % DPH. Express služby spoločnosti DHL sú vám však naďalej k dispozícii. 

Vďaka našej informovanosti o platných právnych normách môžete vaše zásielky odosielať a prijímať naďalej v expresne rýchlom čase a bez zbytočných pokút zo strany colných úradov. V prípade, že tovar nakupujete zo zahraničia a predajcovi ste povinní zaplatiť clo a DPH, nebudete mať s platbou colného dlhu žiadne problémy.

Dovoz tovaru do EÚ je realizovaný tak, že clo a DPH treba platiť pri doručovaní zásielky. Poskytnutím dokladu o platbe a splnomocnenia môže DHL komunikáciu s colným úradom vyriešiť miesto vás, a tak vám uľahčí platbu colného dlhu. Jednoducho clo a všetky dane po vstupe balíka do našej krajiny zaplatí miesto vás. Samozrejme, balík vám spoločnosť doručí až vtedy, keď jej vrátite dlžnú sumu. Tu už teda nepôjde o rýchlosť colného úradu, ale o tú vašu.

Clo za tovar nakúpený online sa počíta v závislosti od hodnoty tovaru, jeho množstva a krajiny pôvodu. Tieto hodnoty sú stanovené miestne, teda o nich rozhoduje každá krajina osobitne. Ak prijímate balíky zo hraničia pravidelne, je dobré mať prehľad o zmenách colných predpisov EÚ. Obráťte sa na DHL a podnikajte ako profesionáli s profesionálnou kuriérskou spoločnosťou. 

 

zdroj: freepik.com