Home / Nezaradené / Koľko jazykov vieš, toľkokrát …

Koľko jazykov vieš, toľkokrát …

Dokončiť toto príslovie vie snáď každý. Nie každý sa ale aj skutočne zamyslí nad jeho pravdivosťou. Cudzí jazyk sa vám zíde pri dovolenke v zahraničí, pri sledovaní zahraničných filmov, ale je takmer nutnosťou, ak si hľadáte za hranicami prácu. Väčšina zamestnávateľov požaduje od uchádzača aspoň základnú znalosť jazyka danej krajiny, v prípade vyššie kvalifikovaných pozícií aj pokročilú znalosť alebo znalosť viacerých jazykov.

Dobrou správou je, že cudzí jazyk sa možno naučiť aj doma, pred vycestovaním. Najúčinnejším spôsobom, hoci asi najnákladnejším, je prihlásiť sa na jazykový kurz na jazykovej škole. Tieto inštitúcie ponúkajú kurzy angličtiny, nemčiny, ale aj ďalších svetových jazykov. Ďalšou možnosťou je samoštúdium, tu však úspech prichádza spravidla pomalšie a vyžaduje väčšiu disciplínu. Pomôže aj sledovanie správ a filmov v cudzom jazyku.

Samotné hľadanie práce v zahraničí je skúsenosť sama o sebe. Potrebné dokumenty ako životopis alebo motivačný list budete potrebovať preložiť do cudzieho jazyka (preklady do angličtiny sú najčastejšie, keďže angličtina je nepísaným svetovým jazykom číslo jeden). Niektorí zamestnávatelia môžu požadovať úradný preklad dokladu o vzdelaní. Nepresnosti alebo gramatické chyby v životopise môžu potenciálneho zamestnávateľa odradiť. Je preto dobrou radou zveriť svoje preklady profesionálom.

Práca v zahraničí je pre Slovákov stále veľkým lákadlom. Predsa len, priemerné zárobky v Británii alebo v Nemecku sú niekoľkonásobne vyššie ako u nás. Napríklad, minimálna mzda v Rakúsku je vyššie ako priemerná mzda na Slovensku. Rovnako štedrejšie sú aj sociálne systémy týchto krajín, z niektorých krajín si môžete nárokovať časť dôchodku aj po odpracovaní roka alebo dvoch.

Ak je pre niekoho prekážkou vycestovať za novými skúsenosťami iba neznalosť cudzieho jazyka, naučiť sa ho je iba otázkou vynaloženého úsilia. Svoju budúcnosť z veľkej časti tvarujeme dnešnými rozhodnutiami. Rozhodnutie naučiť sa cudzí jazyk môže byť preto začiatkom nového, krajšieho života.

Text: Ondrej

Foto: sxc.hu