Home / Nezaradené / Chcete si prenajať nehnuteľnosť? Na tieto veci nezabudnite

Chcete si prenajať nehnuteľnosť? Na tieto veci nezabudnite

            Nie každý si dnes môže dovoliť kúpu bytu či domu, povedzme si, takmer nikto. A nielen dnes, ale je tomu tak už dlhý čas a tento jav bude zrejme ešte veľmi dlho pretrvávať.  To isté sa týka začínajúcich podnikateľov, ktorí sa chystajú svojmu podnikaniu dať čo najväčší priestor. Lokalita, v ktorej sa rozhodneme podnikať, ale aj typ budovy, v ktorej je prevádzka či kancelária otvorená, má obrovský vplyv na ďalšie úspechy a zisk. Ak sa však napríklad chystáme osamostatniť od rodičov, málokedy máme dostatok financií na taký luxus. Splácať hypotéku bez perspektívnej práce či bez pomoci iných, je takmer nereálne. Preto je k dispozícii možnosť prenájmu nehnuteľností v hlavnom alebo inom meste, ale aj na vidieku. Či ide o novostavbu v Bratislave alebo využitie realít v Prešove, vždy je nutné upriamiť pozornosť na to, ako funguje taký prenájom.

Zmluva

            Každý, kto sa už „popálil“ pri stretnutí s podvodníkom, vie, že zmluvu si je potrebné dôkladne prejsť. Všetkému by ste mali jasne rozumieť a nespoliehať sa na sľuby. Najmä, ak ide o osoby, ktoré nepoznáte. Všetky prípadné spory závisia od toho, čo bolo dohodnuté v zmluve. Ak je zhotovená férovo a zrozumiteľne pre obe strany, nenastanú zbytočné komplikácie.

Čo by mala zmluva obsahovať?

            S vlastníkom sa dohodnite, kedy a akým spôsobom budete platiť za energie a nájom. Taktiež sa informujte, ako sa vypočítavajú výšky úhrad za energie. Mali by ste, samozrejme, vedieť výšku nájmu, ale aj to, za akých okolností má právo majiteľ zvýšiť cenu. Tiež je dobré dohodnúť sa, za akých podmienok môže vlastník navštíviť nehnuteľnosť počas prenájmu alebo vypovedať zmluvu. Je vhodné stanoviť si podmienky úhrady v prípade spôsobenej škody na majetku. To všetko musí byť obsahom zmluvy, ako aj výpovedná lehota a trvanie nájmu – odkedy dokedy. Okrem spomenutého, vlastník aj nájomca by nemali zabudnúť na poistenia súvisiace s prenájmom, a to poistenie domácnosti a stavby a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Buďte spoľahlivý

            To, že ste našli ideálny byt alebo kanceláriu na prenájom napríklad v Bratislave, by ste si mali vážiť tak, že nezabudnete na zodpovednosť a včasné platenie nájmu. Peniaze sú veľmi citlivá záležitosť a môžu narušiť dobré vzťahy. Tie je s majiteľom potrebné udržiavať, aby sa nestalo, že vám ako vlastník nehnuteľnosti znepríjemní život.

Foto: sxc.hu

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]