Home / Hudba / Hra na hudobný nástroj výrazne pomáha v rozvoji nášho mozgu!

Hra na hudobný nástroj výrazne pomáha v rozvoji nášho mozgu!

Pomocou výskumov a s použitím techniky magnetickej rezonancie vedci opäť prichádzajú so zaujímavými zisteniami. Pracovníci Bostonskej nemocnice pre deti nedávno objavili možnú biologickú spojitosť medzi záludnosťou vývoja ľudského mozgu a hudobným talentom, ktorý sa prejavuje už v skorom veku.

hra na hudobny nastroj

Počas výskumu bolo porovnávaných 15 hudobne vzdelávaných detí vo veku od 9 do 12 rokov, so skupinou 12 detí rovnakého veku, ktoré sa nevenovali žiadnemu hudobnému tréningu. Trénované deti sa museli hre na hudobný nástroj venovať minimálne počas doby dvoch rokov, kedy navštevovali pravidelné hodiny tejto výuky. V priemere tieto deti trénovali 3,7 hodín týždenne a začínali vo veku približne 6 rokov. Podobne vedci porovnali aj dve skupiny dospelých, teda skupinu 15 profesionálnych hudobníkov a 15 dospelých, ktorí sa hre na hudobný nástroj nevenovali. Rovnako, ako u dospelých, tak aj u detí potvrdil výskum, že v prípadoch, kedy sa skúmané osoby venovali hre na nejaký hudobný nástroj, bola aj ich schopnosť reagovať lepšia. Vo všetkých prípadoch snímky ukázali, že deti, ktoré sa hudbe určitý čas venujú, majú lepšie vyvinutú výkonnostnú funkciu mozgu. Najvýraznejšie zmeny boli zaznamenané v oblastiach týkajúcich sa lepšej socializácie a vývinu schopností v ekonomickom rozmýšľaní.
Výkonnostná funkcia mozgu zahŕňa kognitívne procesy na vysokej úrovni, ktoré ľuďom umožňujú rýchlo spracovávať a uchovávať informácie, regulovať svoje správanie, robiť správne rozhodnutia, rýchlejšie riešiť problémy, plánovať a prispôsobovať sa meniacim nárokom.

Výsledok výskumu prináša nové metódy

Vzhľadom na to, že výkon mozgu je jedným z najsilnejším predpokladov akademického úspechu, dokonca ešte väčším ako IQ, si vedci myslia, že tieto zistenia budú mať výrazné dôsledky, hlavne v oblasti vzdelávania. Práve v týchto časoch mnoho škôl ruší alebo obmedzuje rôzne hudobné programy, pretože sa snažia viac upriamiť na testovú prípravu detí. Tieto odhalenia naznačujú, že by to malo byť inak. Teraz okrem toho, že hudobné vzdelanie prináša deťom zábavu, môže pomôcť s ich prípravou na lepšiu akademickú budúcnosť. Výsledok skúmania môže napomáhať aj v iných oblastiach, hoci sa dotýka prevažne spôsobu vzdelávania, prináša nové možné postupy aj do zdravotníctva. Deťom a dospelým, ktorí trpia rôznymi výkonnostnými poruchami mozgu sa teraz odporúča nové riešenie na ich problém. Po čase pravidelných návštev hudobnej terapie by sa malo podľa najnovších štúdií dostaviť zlepšenie. 

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Zdroj : sciencedaily.com

Foto: freedigitalphotos.net

Leave a Reply