Home / Ostatné / Winners Group, správna cesta

Winners Group, správna cesta

Dnes už na územiach jednotlivých národných ekonomík nájdeme viacero subjektov, ktoré sa zaoberajú finančným sprostredkovaním. V každej ekonomike sú však odlišné, rovnako aj produktové zameranie spoločností sa líši. Niektoré sa primárne orientujú na poskytovanie jediného produktu, ktorý sa snažia diverzifikovať. Ako príklad týmto smerom orientovaného hospodárskeho subjektu možno uviesť banky či poisťovne, ktoré sa orientujú buď na poskytovanie bankových služieb, alebo na poskytovanie služieb spojených s poistením. Existujú však aj také spoločnosti, ktoré sa orientujú viacerými smermi a snažia sa poskytovať služby komplexné – to znamená, že svoje produktové rady majú nastavené tak, aby dokázali uspokojiť požiadavky klienta vo všetkých smeroch. Finančná spoločnosť sa snaží o to, aby klient našiel všetky produkty pod jednou strechou, to znamená, že mu bude poskytnutá odborná pomoc pri rozhodovaní v akýchkoľvek oblastiach finančného trhu jednou a tou istou inštitúciou. Spoločnosťou, ktorá sa pri poskytovaní služieb riadi konceptom komplexnosti je spoločnosť winners group. Hlavným cieľom býva väčšinou šetrenie času klienta, nakoľko komplexnosť v nastavení finančných produktov znamená, že zákazník nebude musieť komunikovať so všetkými finančnými inštitúciami osobitne. Ďalším cieľom tejto spoločnosti je vybudovať si s klientmi pevný vzťah, ktorý bude postavený na dôvere a udržiavaní dlhodobých  vzťahoch. Finančné subjekty sa rovnako môžu orientovať na poskytovanie finančných produktov buď bežným občanom, alebo právnickým osobám. Bežné je však nastavenie produktových radov tak, aby dokázali uspokojiť požiadavky oboch spomenutých skupín.

 

Cieľom každej spoločnosti prinášajúcej finančné produkty bežným ľudom ale aj väčším spoločnostiam je pomoc pri dosahovaní nimi vytýčených ekonomických cieľov, ktoré sa následne premietnu do zvyšovania ich životnej úrovne. Každá spoločnosť sa snaží, aby bolo produktové portfólio čo najoptimálnejšie nastavené pre akékoľvek finančné riešenie. Tento želaný stav sa však dá docieliť jedine neustálou inovatívnosťou a prinášaním nových produktov do produktového portfólia.  Ak je produktové portfólio nastavené optimálne s maximálnou orientáciou na uspokojenie potrieb klienta, výsledkom býva navyšovanie miery jeho úspor, ochrana pred rozličnými rizikami či prístup k dodatočným finančným zdrojom. Z tejto činnosti však neprofituje len samotný klient, ale aj inštitúcia, ktorá finančnú činnosť sprostredkuje. Veľkou nevýhodou pre spoločnosť však býva nesprávne nastavenie ponúkanej služby. Často krát  má klient zo spoločnosti, ktorá finančné produkty poskytuje dojem, že chce na jeho úkor zarobiť a vytiahnuť z neho často krát nemalé finančné prostriedky. Väčšina spoločností, ktoré sprostredkúvajú finančné služby či finančné operácie kladie na prvé miesto klienta. Každá spoločnosť si je vedomá, že akýkoľvek nesprávny chybný krok môže viesť k neželanej strate klienta. A práve drvivá väčšina z nich sa snaží o udržiavanie nadštandardných vzťahov so svojimi klientmi.