Home / Ostatné / Finančný sprostredkovateľ

Finančný sprostredkovateľ

Oblasť finančných služieb spadá pod terciárny sektor národného hospodárstva. Aj keď na finančnom trhu pôsobí veľký počet inštitúcii, ich činnosť ja navzájom odlišná. Niektoré sa orientujú len na jeden segment, iné zase poskytujú finančné služby komplexne alebo sa zameriavajú len na finančné poradenstvo. Hlavným prínosom finančného sprostredkovateľa je ušetriť klientovi čas, ktorý môže venovať inak. Problematika finančného trhu je naozaj rozsiahla a nie je práve najjednoduchšie sa v nej zorientovať. Ak klient plánuje uskutočniť určitú finančnú operáciu, na to, aby jeho rozhodnutie bolo správne, musí určitý čas venovať prieskumu finančného trhu. Táto činnosť býva často krát realizovaná na úkor jeho voľného času, ktorý môže venovať rodine, priateľom alebo svojim záľubám. Je to však aj zdĺhavá činnosť a klienti väčšinou nebývajú veľmi nadšení, keď vedia, že ich táto aktivita ešte len čaká. V takomto prípade je výhodné osloviť externý článok, ktorý tieto činnosti vykoná za klienta. Spoločnosťou, ktorá sa zaoberá finančným sprostredkovaním, je aj spoločnosť winners group. Klientovi tak vzniká možnosť komunikácie len s jednou inštitúciou bez toho, aby musel navštevovať jednotlivé banky či sporiteľne osobitne. Táto spoločnosť patrí medzi jedny z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich inštitúcii vďaka neustálemu monitoringu finančného trhu. Vďaka lepšiemu prehľadu toho, čo sa v súčasnosti na finančnom trhu deje, dokáže klientovi poradiť oveľa lepšie a efektívnejšie.

Finančný sprostredkovateľ je otvorený akejkoľvek možnosti, ktorá by mohla klientovi pomôcť v lepšom riadení a ovládaní jeho financií. Očakáva však, že jeho práca bude finančne ohodnotená. Financie nie sú však jeho jedinou motiváciou. Dôležité je aj to, či sa cíti za jeho prácu uznaný. Služby finančného sprostredkovateľa spočívajú v rôznych činnostiach. Prvotne vykonáva analýzu finančných produktov a snaží sa vypracovať určité finančné odporúčanie, ktoré bude mať pre klienta prínos. Spoločnosť Winners group však okrem analýzy a odporúčaní aj vykoná za klienta všetky činnosti, ktoré vedú k zveľaďovaniu jeho majetku. Potrebuje klient úver, poistenie či zabezpečenie dôchodku? Žiaden problém, spoločnosť všetko vybaví za neho. Po podpísaní zmluvy však vzťah s klientom nekončí. Finančný sprostredkovateľ mu je naďalej k dispozícii a môže sa naňho obrátiť s akoukoľvek otázkou. V prípade, ak sa jedná o náročnejší finančný úkon, spoločnosť vyčlení určitých zamestnancov, ktorí sa budú prioritne týmto problémom zaoberať.

Finančný sprostredkovateľ tiež klientovi poskytuje aktuálny prehľad o tom, čo sa vo svete finančného trhu práve odohráva. Vďaka analýze, návrhom a odporúčaniam dokáže klientovi ušetriť nielen už spomínaný čas, ale aj finančné prostriedky, čo je vlastne hlavnou náplňou jeho činnosti. Finančný sprostredkovateľ môže byť oslovený len na konkrétny finančný úkon, alebo môže klientovi asistovať pri jeho každodenných finančných záležitostiach.