Home / Zábava / Ostatné / Motorové kondenzátory – aký je ich účel

Motorové kondenzátory – aký je ich účel

Kondenzátor je jednou najčastejšie využívaných pasívnych súčiastok elektrického obvodu, ktorá je určená k uchovávaniu (akumulácii) elektrickej energie (náboja). Vďaka tomuto zariadeniu je možné čerpať nazhromaždenú energiu naspať do obvodu a zároveň chrániť jeho komponenty pred preťažením účinnou reguláciou. Kondenzátory sú vyrábané v mnohých technologických riešeniach, ktoré sú variáciou na kompaktný systém dvoch elektród a dielektrického prostredia brániaceho ich prepojeniu. Elektródy sú štandardne vyrábané z vodivého kovu, ktorý je doplňovaný elektrolytom, vzduchovou medzerou alebo nevodivým materiálom. Špeciálnym typom kondenzátorov, čo sa aplikácie týka, sú motorové kondenzátory.

K čomu slúžia motorové kondenzátory a aké typy rozoznávame

Motorové kondenzátory sa štandardne členia do dvoch kategórií – na rozbehové a behové (pracovné). Rozbehové kondenzátory slúžia k podpore systému (zariadenia) pri štartovaní motoru – v zásade pomáhajú urýchliť dosiahnutie požadovaných otáčok vo veľmi krátkom čase. Behové kondenzátory sú určené ku kontinuálnemu uchovávaniu náboja, ktorý sa včerpáva v prípade, že dôjde k prerušeniu klasického napájania, a súčasne zaisťujú stabilitu prúdových charakteristík, ktorá bráni preťaženiu obvodu. Rozbehové i behové (pracovné) kondenzátory môžu byť ďalej členené podľa spôsobu zapojenia (jednofázové a trojfázové), alebo podľa konštrukčného a materiálového riešenia. To definuje predovšetkým cenu a životnosť kondenzátora.

Rozdiely medzi elektrolytickými a zvitkovými motorovými kondenzátormi

Rozbehové i behové motorové kondenzátory bývajú najčastejšie vyrábané v dvoch prevedeniach – ako elektrolytické a zvitkové. Technológia akumulácie určuje predovšetkým ich výkon (kapacitu) a potom životnosť. Elektrolytické kondenzátory sa vyznačujú nižšou cenou a pomerne vysokou kapacitou, ktoré je výhodná predovšetkým pre behové systémy, ich životnosť je však oveľa kratšia. AK chcete mať istotu kvalitného rozbehu motoru (elektromotoru), zadovážte si kondenzator zvitkový, ktorý je síce drahší a poskytuje oveľa dlhšiu životnosť a väčšiu spoľahlivosť.

Kondenzátory od TME

Motorové kondenzátory rôznych značiek a vlastností nájdete v katalógu spoločnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o) vrátane obvyklého príslušenstva. Ponuka spoločnosti TME zahrnuje motorové kondenzátory pre celú škálu zariadení, ktoré využijete najmä pro opravách alebo prototypizovaniu vlastných systémových riešení. Ku kondenzátorom je možné si dokúpiť špeciálne ochranné kryty alebo montážne prvky, ktoré sú navrhnuté na príslušné typy súčiastok. Spoločnosť TME má vo svojom sortimente motorové kondenzátory rozbehové i pracovné vo všetkých dostupných variantoch, takže si vždy môžete vybrať práve takú súčiastku, ktorá sa presne hodí vaším potrebám.