Home / Návody / Nákladná, letecká, lodná preprava tovaru: Ktorú využiť a kedy?

Nákladná, letecká, lodná preprava tovaru: Ktorú využiť a kedy?

Nákladná, letecká, lodná preprava tovaru: Ktorú využiť a kedy?

Nákladná, letecká, lodná preprava tovaru: Ktorú využiť a kedy?

Pri výbere vhodného druhu prepravy je potrebné zvážiť viacero premenných. Nesprávne podniknutie krokov môže výrazne ovplyvniť rýchlosť doručenia, spoľahlivosť a v neposlednom rade meno špedičnej spoločnosti. Ako zistiť, ktorý typ prepravy je vhodný a čo všetko by malo ovplyvniť konečné rozhodnutie?

Letecká preprava tovaru

Špedičná spoločnosť často kladie dôležitý význam na rýchlu prepravu a načasovanie, ktoré úzko súvisia s dobrými vzťahmi so zákazníkmi. Pri leteckej preprave dochádza k oveľa menším oneskoreniam, ako pri preprave loďou. Ak teda kladiete dôraz hlavne na expresné služby, zvoľte leteckú prepravu tovaru, kedy je pravdepodobnejšie, že zásielka dorazí na miesto určenia včas. Meškanie je síce faktor, ktorý sa nedá vždy ovplyvniť, no s touto možnosťou pôjde len o dobu niekoľkých hodín, kde pre námornej preprave môže často ísť aj o niekoľko dní.

Pokiaľ ide o veľkosť tovaru, nákladná doprava lietadlom je do značnej miery obmedzená nedostatkom priestoru. Prepravíte v nej aj tovar s väčším objemom, no bolo by tiež vhodné zvážiť možnosť lodnej prepravy, ktorá používa prepravné kontajnery. Letecké spoločnosti tiež môžu so stúpajúcou hmotnosťou zásielok zvýšiť cenové náklady.

Lodná preprava tovaru

Nákladná preprava má viacero podôb, medzi ktoré patrí aj doručenie tovaru za pomoci lodí. Na tento druh dopravy by ste sa mali zamerať, pokiaľ potrebujete premiestniť produkty s veľkou hmotnosťou a obsahom. Na špecifické dopravné lode sa zmestí enormné množstvo prepravných lodných kontajnerov, čo znamená, že ide o efektívny spôsob prepravy veľkého množstva tovaru na veľké vzdialenosti.

Vo vnútri týchto kontajnerov sú zásielky bezpečne zaistené, takže kvantita a kvalita lodnej prepravy sú vyvážené. Doba doručenia býva o niečo dlhšia, ako pri leteckej preprave. Podľa danej situácie tak zvážte okolnosti a potreby zákazníka, aby pri procese doručenia nedošlo ku komplikáciám v podobe nespokojnosti na strane klientely.

A čo cestná preprava?

Nákladná doprava a jej najbežnejší typ využívania pripadá cestným vozidlám. Tovar je uložený na paletách a vozidlá sa dokážu dostať aj po komplikovanejších terénoch ako je:

  • Centrum mesta
  • Odľahlé dediny
  • Vyvýšené odľahlé miesta

Aj cestná nákladná preprava disponuje schopnosťou rýchleho doručenia zásielok, hoci vnútro priestoru a jeho veľkosť sa nedá porovnať s loďou, či lietadlom. Flexibilné vlastnosti cestných nákladných vozidiel však tento faktor rýchlo a účinne vynahradia. Ide tiež o cenovo dostupnú možnosť, v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy.

Druhy prepravy: Vplyv na životné prostredie

Ekologicky zameraná špedičná spoločnosť by sa mala oboznámiť aj s výškou uhlíkovej stopy, ktorú konkrétne vozidlá produkujú. Vzhľadom na nárast cestnej nákladnej dopravy sa zvyšuje aj znečistenie ovzdušia a tak môžeme tento typ prepravy zaradiť na prvé miesto v oblasti negatívneho ekologického dopadu. Pozitívom je, že firmy, podieľajúce sa na výrobe, distribúcií a preprave tovaru chcú prispievať k zmene. Strategickým porovnávaním a hodnotením účinkov na životné prostredie sa dá dôjsť k výberu lepších možností, ktoré emisie nezvyšujú, ale naopak znižujú.

Rozhodovanie medzi leteckou a lodnou nákladnou dopravou súvisí s viacerými faktormi, špecifickými pre každú špedičnú spoločnosť. Výber lodnej nákladnej dopravy je cesta ekologicky udržateľného podniku. Ide o zodpovednú voľbu, hoci vždy je tu malé percento rizika – úniku ropy. Pred finálnou voľbou sa zamyslite nad svojimi celkovými obchodnými cieľmi a zvážte, ako ich môže pozitívne ovplyvniť logistika prepravy.