Home / Návody / K čomu slúžia mraziace boxy?

K čomu slúžia mraziace boxy?

K čomu slúžia mraziace boxy?Mraziace boxy, podobne ako chladiace boxy môžu byť časti skladov alebo špeciálne upravené miestnosti, určené na mrazenie a skladovanie tovaru pri veľmi nízkych teplotách. Takéto miestnosti nájdu uplatnenie nielen v logistických centrách, pri preprave háklivého tovaru, ale aj pri potravinovej výrobe, obchodoch či mäsovýrobe.

Čo sú mraziace boxy

Mraziacimi boxami v tomto prípade rozumieme priestor, ktorý je od zvyšku skladu oddelený termoizolačnými stenami, špeciálne technicky zostavenými tak, aby vnútri mraziaceho boxu mohla byť permanentne udržiavaná teplota, nižšia od teploty okolia až o 50 stupňov Celzia.

Mraziace boxy, rovnako ako chladiace boxy sa vyrábajú podľa požiadaviek objednávateľa.

Pri stavbe mraziaceho boxu je potrebné brať do úvahy faktory, ako napríklad teplota, na ktorú potrebujeme skladovaný tovar zmraziť, vlhkosť vzduchu v boxe, teplota v okolí mraziaceho boxu a iné.

Ako sa vyrábajú mraziace boxy

Mraziace boxy musia spĺňať extrémne teplotné podmienky v nepretržitej prevádzke.

Na druhej strane sa musia svojim konštrukčným prevedením prispôsobiť účelu, na ktorý budú používané. Preto ich sa na ich steny, strop a dvere používajú špeciálne panely, tzv. PUR panely. Tieto sendvičové panely sa skladajú až z 0,5 mm hrubého oplášťovania, medzi ktorým sa nachádza izolačné jadro z polyuretánovej peny. Práve hrúbka izolačného jadra určuje, nakoľko je možné vnútorný priestor vychladiť bez tepelných strát do okolia mraziaceho skladu.

PUR panely možno spájať do požadovaných rozmerov systémom skrytého spoja, ktorý sa využíva aj pre mraziaci box aj pre chladiarenský box. Tento systém má výhodu hladkého povrchu, v ktorom sa neusádzajú nečistoty a nevytvárajú sa plesne. Preto takýto mraziaci box spĺňa aj náročné hygienické požiadavky pre skladovanie potravín.

K mraziacemu boxu patrí neodmysliteľne aj technologické vybavenie, ktoré umožňuje mraziť v teplotnom rozmedzí -18 až 32 stupňov Celzia. Táto split zostava pozostáva z výkonného výparníka a kondenzátora. Výparník disponuje vlastným elektrickým roztápaním námrazy a snímačmi teploty.

Vlastnosti mraziacich boxov

Mraziace boxy sú variabilné a dajú sa vyskladať presne podľa potrieb klienta, avšak všetky mraziace boxy majú spoločné kvalitatívne vlastnosti. Napríklad náročné hygienické požiadavky, ktoré sú potrebné pri spracovaní a skladovaní potravín. Taktiež jednoduchá montáž – je potrebné aby výstavba mraziaceho boxu prebiehala rýchlo, k tomu je možno použiť už prefabrikované stavebné dielce. Po technologickej stránke je potrebné použiť vhodnú mraziacu zostavu, ktorá bude zabezpečovať mrazenie nepretržite 24/7. Je potrebné myslieť aj na mraziarenské dvere, ktoré stavbu mraziaceho boxu zavŕšia – sú vyrobené tak, aby úplne eliminovali tepelné straty a zabránili únikom tepla.

Využitie mraziacich boxov

Najmä v potravinárstve zažíva mrazenie produktov nevídaný rozmach. Posunom technológií k čoraz nižším teplotám je možné potraviny šokovo zamraziť a dlhšie zachovať tak ich čerstvosť. Mrazenie sa tiež využíva pri sušení potravín mrazom, čím pomáha zachovať ich nutričnú a vitamínovú hodnotu.

Práve pre tieto možnosti pri mrazení je využitie mraziacich boxov hlavne pri spracovaní potravín alebo pri ich uchovávaní či logistike. Mrazené potraviny je tak možné dlhšie uchovávať či prepravovať bez rizika ich rozmrazenia a znehodnotenia.