Home / Ľudia / Kto je inštrumentárka a aké sú jeji úlohy?

Kto je inštrumentárka a aké sú jeji úlohy?

Kto je inštrumentárka a aké sú jeji úlohy?

Ošetrovanie na operačnej sále si vyžaduje špecifické zručnosti súvisiace so zabezpečením hladkého priebehu zákrokov. Operačná sestra ako dôležitý člen tímu na operačnej sále je zodpovedná za mnohé dôležité úlohy. Čo je náplňou práce prístrojového technika? Aké vzdelanie potrebujete, aby ste mohli začať pracovať ako prístrojový technik? Prečítajte si tento článok, v ktorom sme zhromaždili najdôležitejšie informácie o tejto téme.

Kto je inštrumentárka na operačnej sále?

Začnime definíciou. Inštrumentárka je zdravotná sestra, ktorá pracuje na operačnej sále. Poskytuje vysoko špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť a vedie zdravotnú dokumentáciu. Dbá na to, aby sa vybavenie v operačnej sále používalo v súlade s jeho určením a bezpečným spôsobom. Zamestnanec zvyčajne pracuje na zmeny.

Ako získate kvalifikáciu na prácu inštrumentárky na operačnej sále?

Pre prácu inštrumentárky je nevyhnutné mať ukončené vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Neexistuje však študijný program, ktorý by vás pripravil výlučne na inštrumentálnu prácu. Inštrumentalistom sa môžete stať po absolvovaní špeciálnej odbornej prípravy alebo kvalifikačného kurzu. Dĺžka takéhoto školenia závisí od operačnej sály, v ktorej sa bude práca vykonávať. Operačné sály sa delia na multiprofesionálne alebo všeobecné operačné sály a špecializované sály, kde sa vykonávajú operácie v špecializovanej oblasti. V závislosti od počtu a druhu povinností môže takáto odborná príprava trvať niekoľko mesiacov alebo dokonca niekoľko rokov. Školenie prebieha na pracovisku, kde je sestra na operačnej sále zamestnaná, v súlade s interným systémom školenia zamestnancov.

Školenie prístrojového technika na pracovisku sa zvyčajne vykonáva jedným z troch spôsobov:

  • Pod vedením mentora, ktorý má znalosti a skúsenosti v oblasti chirurgickej ošetrovateľskej starostlivosti,
  • ako súčasť kvalifikačného kurzu chirurgickej ošetrovateľskej starostlivosti,
  • ako súčasť špecializácie v chirurgickej ošetrovateľskej starostlivosti.

Čo je ošetrovateľská asistencia?

Tento pojem označuje základný rozsah všetkých činností, ktoré inštrumentalisti vykonávajú. Vykonávajú sa počas chirurgických a diagnostických zákrokov na operačných sálach. Hoci sa inštrumentárka nepodieľa na rozhodovaní o type zákroku, diagnostických testoch alebo rozsahu operácie, ovplyvňuje činnosť celého chirurgického tímu.

Vykonávané činnosti možno vo všeobecnosti rozdeliť na:

  • Mentálne – týkajú sa analýzy záverov chirurga a jeho asistentov, ako aj ostatných členov chirurgického tímu,
  • manuálne – zručné a rýchle podávanie nástrojov počas lekárskeho zákroku.

Inštrumentári pri svojej práci zabezpečujú, aby bola rešpektovaná osobná dôstojnosť pacienta, aby boli zdravotnícke pomôcky a vybavenie správne pripojené a aby bol zákrok vykonaný správne. Inštrumentárka musí byť pripravená na náročné situácie a musí byť schopná účinne podať operujúcemu lekárovi vhodné nástroje, šitie a ligatúry.

Technik prístrojov musí preukázať tieto znalosti:

  • Znalosť účelu nástrojov, stehov a iných predmetov používaných pri rôznych postupoch,
  • výber nástrojov a predmetov počas konkrétnej operácie,
  • ako správne sterilizovať chirurgické nástroje,
  • manažment počas plánovaných zákrokov a na pohotovosti.

Starostlivosť o pacientov na operačnej sále

Práca inštrumentárky si vyžaduje, aby bola operačná sestra empatická, vzdelaná a skúsená. Inými slovami, ošetrovateľská asistencia alebo inštrumentárium umožňuje pacientovi cítiť sa bezpečne a zachováva jeho osobnú dôstojnosť. Prevádzkovateľ zariadenia musí pracovať s plným nasadením a nesmie prekročiť svoje právomoci.

Prečítajte si tiež: Nielen vedomosti – aké vlastnosti by mala mať každá sestra?

Bezpečnostné opatrenia na operačnej sále

Vzhľadom na charakter práce musia na operačnej sále platiť najvyššie hygienické normy. Preto sa musia používať pokročilé ochranné opatrenia. V našom online obchode nájdete špičkovú kvalitu:

Práca na operačnej sále je nepochybne mimoriadne náročná a vyžaduje si zvládnutie špecializovaných zručností, ktoré sa rozvíjajú v rámci predchádzajúceho všeobecného ošetrovateľského vzdelania. Dôležité sú aj charakterové a osobnostné vlastnosti. Je to veľká zodpovednosť, ale aj práca, ktorá prináša veľké uspokojenie a možnosti rozvoja.