Home / Nezaradené / Slováci vyrobili unikátne organické hnojivo

Slováci vyrobili unikátne organické hnojivo

Pôda na pestovanie zeleniny či iných rastlín je v posledných rokoch dlhodobo poškodzovaná syntetickými hnojivami, ktoré síce dodávajú potrebné prvky a zlúčeniny pre rast rastliny, avšak k pôde samotnej sa správajú veľmi agresívne. Spôsobujú jej neprimerané zakyslenie, ktoré z dlhodobého hľadiska znižuje úrodnosť pôdy. Menia celkovú biologickú aktivitu pôdy, ktorá zabezpečuje premenu látok a spôsob zadržiavania vody. Neustálym hnojením môžeme pestované rastliny zničiť. Jeho efekt preto dokáže byť aj úplne opačný, ako bol pôvodný cieľ. Práve z uvedených dôvodov je dnes preferované najmä ekologické hnojenie, ktoré využíva čisto prírodné zdroje.

Dlhodobý výskum ukázal, že na podporu rastu kultúrne pestovaných rastlín najlepšie prospievajú hnojivá vyrobené z látok, ktoré sú rastlinám veľmi blízke. Ide najmä o humus, ktorý je buď rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Pri príprave humusu na hnojenie je dôležité najmä jeho zloženie a doba jeho zrenia. Pri zrení humusu dochádza k sledu chemických procesov, pri ktorých sa tvoria látky stimulujúce rast rastliny. Sú to najmä zlúčeniny dusíka, fosforu či draslíka, ale aj organické humínové kyseliny. Tie zabezpečujú rast koreňového systému, vďaka čomu sa zlepší príjem vody rastlinou, podporujú priebeh fotosyntézy a výrazne zlepšujú vlastnosti pôdy.

Slovenským odborníkom v oblasti sa podaril zaujímavý kúsok. Dlhodobým skúmaním a vývojom 100% organického hnojiva vytvorili systém obsahujúci správny pomer dôležitých anorganických prvkov a humínových kyselín, ktoré sú potrebné pre podporu rastu rastlín. Toto hnojivo je vyrobené z vyzretého ovčieho trusu zbaveného všetkých choroboplodných zárodkov a pachu bez prídavku akýchkoľvek chemických látok. Laboratórne skúšky, ale aj prax ukazujú, že z výživového hľadiska je hnojivo z ovčieho trusu tým najvýživnejším a najbezpečnejším hnojivom na trhu.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Text: PR

Foto: organickehnojiva.sk

Leave a Reply