Home / Úspech / Trendy v CRM

Trendy v CRM

Pre tých, ktorí sú majiteľmi veľkých spoločností predstavujeme systém CRM (Customer Relationship Management). CRM systém je určený na riadenie vzťahu so zákazníkmi, čo umožní jednej aj druhej strane udržanie podnikania a maximálnu spokojnosť z pohľadu konkurencieschopnosti.

CRM systém  zhromažďuje, uchováva a spracováva informácie o zákazníkovi. K dispozícii tak budete mať jeho osobné a platobné údaje, kontakty, prebiehajúce objednávky aj ich históriu. Vďaka týmto informáciám systém CRM bude lepšie rozumieť potrebám zákazníka a vy si tak môžete nastaviť tú správnu stratégiu, aby ste mohli ich potrebám vyhovieť.

Výber CRM systému je na vás

Keďže vaši zákazníci majú prístup k rôznym informáciám a aj k meniacim sa trendom na trhu, mali by ste vašu pozornosť upriamiť na faktory, ktoré ovplyvňujú systém CRM – mobilita, sociálne siete, cloud a big data.

Mobilita

Momentálne všetci obchodníci alebo akýkoľvek pracovníci vyžadujú prístup k informáciám okamžite, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú, pretože musia riešiť problémy za každých okolností. Mobilné zariadenia preto v oblasti zákazníckych služieb zažívajú veľký progres a mení sa aj spôsob ako zákazníci chcú komunikovať.

Sociálne siete CRM

Novým trendom na trhu je sociálne CRM, ktoré pozostáva z kombinácie rôznych aplikácii web 2.0 a klasického CRM. Buďte však opatrní, pretože oproti klasickému CRM sú náklady na SCRM omnoho vyššie. Najväčší rozdiel medzi oboma je nasledovný: u CRM udržuje dáta o zákazníkoch spoločnosť a u služieb SCRM sú zákaznícke dáta rozvíjané zákazníkmi. Samotní zákazníci vyjadrujú na sociálnych sieťach svoje nápady. SCRM je tak prospešné v tom, že umožňuje firmám lepšie pochopiť správanie ich zákazníkov.

Cloud

V oblasti CRM sa pomaly ale isto začína presadzovať čoraz viac technológia cloud computingu.

Podstatou tejto technológie je využívanie centrálnej aplikácie. Vďaka nej sa vaše prevádzkové a výrobné náklady rozložia, čo bude priaznivé jednak zo strany užívateľov pri cenách za využitie, ale aj pre poskytovateľov, ktorí nebudú limitovaní v investíciách, aby zdokonaľovali riešenia systémov.

Big data

Výpočtová technika ale aj rôzne nástroje business intelligence v dnešnej dobe dokážu vygenerovať prehľad, ktorý získajú z vnútropodnikových dát alebo internetu. Objem spracovaných dát o zákazníkoch tak bude veľmi veľký. V reálnom čase budete mať aktuálne dáta z CRM, sociálnych sietí alebo iných zdrojov. Najmodernejšie systémy CRM ponúkajú technológie ztv. dashboardov.

Ide o prehľady, ktoré sú spracované v reálnom čase a sú prednastavené na každú pracovnú pozíciu vo firme. Dashboardy tiež ponúkajú možnosť úpravy pre konkrétne firemné procesy a preferencie zamestnancov.

Upriamte pozornosť na najnovšie trendy v systémoch CRM, aby ste boli krok pred konkurenciou nielen vy, ale aj vaši zákazníci.