Home / Úspech / Štúdium MBA: Prečo sa oplatí investovať do profesijného titulu?

Štúdium MBA: Prečo sa oplatí investovať do profesijného titulu?

Vysokú školu každoročne úspešne ukončí desaťtisíce študentov, či už v bakalárskom či magisterskom stupni. Klasické programy na vysokých školách sú zamerané predovšetkým na získavanie teoretických vedomostí a praktické zručnosti absolventov zaostávajú. Tento nedostatok napravuje štúdium MBA, ktoré sa sústreďuje najmä na prax. Keďže tuzemské vzdelávacie inštitúcie získavajú akreditáciu pre štúdium MBA od zahraničných vysokých škôl a organizácií, študent si musí celé štúdium platiť sám. Investícia sa oplatí.

Prestížna vzdelávacia inštitúcia, v ktorej portfóliu je profesijný titul MBA, je European School of Business & Management (ďalej len ESBM). Hoci pôsobí v Českej republike, štúdium je prispôsobené aj slovenským študentom. Seminárne práce a záverečné práce sa píšu v materskom jazyku študenta (český jazyk či slovenský jazyk).

Štúdium pre časovo vyťažených záujemcov

Možno sa pýtate, ako taká výučba prebieha. Moderná vzdelávacia organizácia ESBM kombinuje online výučbu s interaktívnou výučbou, ako sú napríklad workshopy. Štúdium je založené na prepracovanom systéme, ktorý úplne vyhovuje aj vyťaženým študentom. Výučba je rozdelená do troch blokov v priebehu jedného roka.

Každý študent má prístup k e-learningovému systému, ktorý zahŕňa všetky študijné materiály, sylaby a prezentácie. Samozrejmosťou sú ostatné podklady, ktoré zabezpečujú plynulý priebeh štúdia.

Špecializácia MBA

Ak sa chcete pochváliť titulom MBA, potom si stačí podať prihlášku a vybrať si konkrétnu špecializáciu štúdia. ESBM ponúka hneď niekoľko zaujímavých oblastí, pričom veľmi pútavý je corporate management, ekonomika a finančný manažment či manažment zdravotníctva. Ďalej si môžete vybrať štúdium v oblasti investícií, inovácií, obchodu a verejnej správy. Poslednou špecializáciou je leadership a soft skills.

 

FOTO:  © djoronimo / Dollar Photo Club