Home / Láska, sex, vzťahy / Prečo som prestal pozerať porno?

Prečo som prestal pozerať porno?

V dnešnej dobe sa nám z každej strany natíska presvedčenie, že na okorenenie sexuálneho života je najlepším riešením, keď si partneri spolu, či každý zvlášť, pozrú nejaké to porno, čo zvýši ich pocit vzrušenia. Aj keď to môže byť pravda, treba sa pozrieť i na druhú stranu tejto záležitosti a to, čo sa vlastne deje s našou osobnosťou pri sledovaní podobných videí.

Ran Gavrieli, študent Tel-Avivskej Univerzity, pracuje s mládežou, ale aj dospelými ľuďmi a vedie s nimi debaty zamerané na sexuálnu nerovnosť pohlaví. V poslucháčoch svojich prednášok sa snaží vybudovať vlastný obraz sexuálneho vyžitia a upozorňuje na negatívne vplyvy “imaginárnej“ sexuality. Jeho prednášky nie sú vedené v zmysle definícií, práve naopak, všetko prirovnáva k svojej vlastnej skúsenosti. Sám sa vyznáva, kedy to všetko pochopil a prestal porno nadobro sledovať. V duchu týchto ideí vznikol program miestnych samostatne organizovaných podujatí známych pod názvom TEDx, ktorých snaha je zabrániť šíreniu negatívnych vplyvov porna. Je iba na nás, či ju podporíme, alebo odsúdime. Skúsme sa teraz pozrieť na otázky a odpovede, ktoré sú zahrnuté v týchto debatách a vytvorme si vlastný obraz o tejto veci.

Ako porno ovplyvňuje naše sexuálne správanie?

Porno prináša do sexuálnej fantázie človeka pocity, ktoré ľudia pôvodne nevyhľadávali (hnev a násilnosť). Ovplyvňujú nás natoľko, že strácame samých seba. Väčšinou si neuvedomujeme, že ak pozeráme porno, sami tým prispievame k rozšíreniu filmovej prostitúcie. Málokto z nás by vedome túžil byť pasákom či prostitútkou. Ľudí k takému rozhodnutiu privedie zväčša zlá finančná situácia. Porno-priemysel sa v tomto okamihu ukazuje ako najjednoduchšie riešenie.
Porno nie je o vzťahu medzi mužom a ženou, dokonca ani o erotike a vášni. V prvom rade sa pozornosť upriamuje na nadvládu muža nad ženou. Preto často dochádza k tomu, že táto podriadenosť ženy pri sexe vedie aj k jej podriadenosti všeobecne. Takto potom funguje pohlavná hierarchia vo svete. Muži pozerajú veľa porna a potom môžu mať problémy s erekciou pri partnerke.

Porno nám ponúka definíciu slova “sexuálny“

Je to čokoľvek, čo muža na žene vzrušuje, sex bez dotykov, objatí, pocitov, bozkov…V takom prípade sa sexuálnym stáva aj pohľad muža na ženu, ale aj na dieťa, ktoré plače, pokiaľ ho takýto obraz vzrušuje. Ak muža vydráždi jedine to, keď ženu znásilní, tak je to iba o “chorej posadnutosti”. Ale čo ženy? Stoja bok po boku, neraz zneuctené, zosmiešňované a strápnené. Preto, ak sa vyžívame v sledovaní porna, nemali by sme pri tom zabúdať ani na to, čo týmto vlastne podporujeme.
Chýba tu akákoľvek citová viazanosť. Násilie pomáha prebudiť vzrušenie, nič viac. Kamery zachytávajú sex, ktorý nezdôrazňuje dotyky, práve naopak, úplne ich odstraňuje.
Keby sme sa opýtali dospelých mužov a žien, čo si o sexe mysleli, keď boli v puberte, nikto z nich by určite neodpovedal, že najdôležitejší je samotný akt vnikania, ale práve naopak, je to súhrn pocitov, ktoré sex sprevádzajú. Postupné zbližovanie sa, vzájomná túžba po tom druhom a to všetko zavŕšené dotykmi a bozkami z lásky. Porno nám však ukazuje niečo iné, a preto sa nemôžeme čudovať, že jeho pozeranie ovplyvňuje aj naše prvotné správanie.

porno

Čo sa s nami stane, keď pozeráme porno?

V dnešnej dobe, prepojenej všetkými možnými technickými výdobytkami, je normálne, že porno začínajú pozerať už dvanásťroční chlapci a dievčatá. Čo sa však stáva s ich mozgom? Porno má na svedomí dva najvážnejšie problémy. Prvým je ten, že sa na pocite vzrušenia, ktorý nám prináša, staneme rýchlo závislí. Ďalší problém je obzvlášť nebezpečný pre dospievajúcu generáciu. Podľa porna, ktoré sledujú, sa odvíja ich budúce sexuálne správanie. Už v detstve nadobudnú pocit, že k tomu, aby boli schopným alebo úspešným sexuálnym partnerom nie je dôležitá úcta, pozornosť a prirodzená príťažlivosť, ale vonkajší vzhľad a vyspelosť, či “smäd” po sexuálnych partiách. Ak mládeži chýbajú “zdravé vlohy“, stávajú sa ochromení a ovplyvnení tým, čo vidia v porne. Sú agresívni a egoistickí. Dievčatá nadobúdajú pocit, že ak chcú byť milované, najskôr musia byť pre chlapcov sexuálne príťažlivé. Ak sú iné, často sa stávajú terčom výsmechu, začínajú mať problémy a tie môžu viesť k depresiám či sociálnej izolácii. Dospelé ženy, ale v niektorých krajinách aj samotné deti ženského pohlavia sú nútené k pohlavnému styku. Stávajú sa z nich prostitútky a eskorty, ktorých osudy sa, bohužiaľ, končia často tragicky. V sexuálnom priemysle sa zaznamenáva obrovský počet mŕtvych dievčat, ktoré zomierajú zväčša podobným spôsobom. Ich smrť je následkom predávkovania sa drogami, pohlavných chorôb, alebo sa stanú obeťou násilného milenca či žiarlivého priateľa. V “definitívnom prípade” si siahnu na život sami. Ženy, ktoré toto všetko prežijú, žiaľ, často zomierajú vnútorne. Veď kto by sa chcel priateliť s prostitútka?

Slobodná vôľa nám dáva právo voľby

Dopyt po porno videách je obrovský. No sme to práve “MY”, čo máme možnosť zmeniť to! Čím žiadanejšie budú porno videá, tým viac prispievame k tomu, aby sa osudy mnohých ľudí skončili katastrofou. Vojna je strašná, no obchod s ľuďmi, ktorí pod tlakom okolností zomierajú pomaly a bolestne, je rovnako katastrofálny.

Určite nechceme zasahovať do Vašich osobných životov, ani dávať rady ohľadom sexuálneho vyžitia, ale je dôležité, aby ste nedovolili pornu zmeniť Váš postoj k sexu. Nenechajte si narušiť svoju fantáziu násilným obrazom tohto aktu, ale naopak, rozvíjajte ju všetkými zmyslami, pričom nechajte v tele prúdiť svoje vlastné pocity. Sexualita nám bola daná, aby naša populácia nevymrela. Je teda symbolom zrodu, krehkosti a nevinnosti. Vždy, keď sa budete s partnerom milovať, tak si túto skutočnosť pripomeňte.

Pre tých, ktorí sú zdatní v angličtine, odporúčame pozrieť si niečo z prednášok Ran Gavrieliho. 

 

Foto: freedigitalphotos.net

Leave a Reply