Home / Cestovanie / Zamestnanci môžu využívať poukazy na dovolenku. Ako na to?

Zamestnanci môžu využívať poukazy na dovolenku. Ako na to?

V slovenskej spoločnosti prichádza v roku 2019 k zmene, ktorá prináša výhodu pre ľudí, ktorí sa rozhodnú počas roka dovolenkovať na Slovensku. Národná rada Slovenskej republiky schválila príspevky na rekreáciu  nazývané rekreačné poukazy, ktoré sa spájajú nielen s podporou, ale najmä kritikou ľudí a odborníkov. Využívanie poukazov sa stalo realitou 1. januára 2019, kedy nadobudli zákonnú účinnosť. Nie každý občan má však na rekreačný poukaz nárok a nie každý ho aj využije. Nárok na takýto benefit máte v prípade, že ste zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 ľudí. V praxi to teda znamená, že poskytovať príspevky na rekreáciu je povinný len ten zamestnávateľ, u ktorého pracuje viac ako 50 zamestnancov.

Dôležité je vedieť, že každý zamestnávateľ, ktorý spĺňa podmienky je povinný tento príspevok na rekreáciu poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť, pričom to musí zamestnávateľ plne rešpektovať. Pre firmy, kde pracuje menej ako spomínaných 49 zamestnancov je poskytovanie tohto príspevku dobrovoľné a preto nemusia svojim pracovníkom vyhovieť. Mnohí ľudia to považujú za diskriminačné riešenie, nakoľko sa rekreačné poukazy na dovolenku týkajú len určitej skupiny ľudí.

Ktorý zamestnanec má nárok na príspevok a v akej výške?

U zamestnávateľa, ktorý je povinný poskytovať rekreačné poukazy nebude mať na ne však nárok každý. Požiadať o neho môže každý človek, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a teda pracuje na základe pracovnej zmluvy. Na príspevok taktiež nemajú nárok dohodári a v prípade, že pracujete súčasne u viacerých zamestnávateľov, o príspevok môžete požiadať len u jedného z nich. Ak splníte zákonné podmienky na získanie rekreačného poukazu, zamestnávateľ je povinný prispieť vám do výšky 55% z celkových výdavkov. Suma príspevku však nesmie presiahnuť 275 eur za kalendárny rok, čo je ďalšie obmedzenie. V praxi to teda vyzerá tak, že ak za dovolenku zaplatíte viac ako 500 eur, zaplatiť si budete musieť sumu, ktorá presiahne spomínaných 275 eur.

Na čo možno príspevok použiť?

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prispieť len na pobyt, ktorý je označený ako dovolenka na Slovensku a teda je len na území tejto republiky. Poukaz si taktiež môžete uplatniť len v prípade, že ubytovaný budete najmenej dve noci a pobyt bude zahrnutý v službách cestovného ruchu ako pobytový balík alebo klasické ubytovanie spojené so zabezpečením stravy. Príspevok však môžete použiť aj na víkendový pobyt cez zľavový portál alebo na letný tábor pre svoje dieťa.