Home / Nezaradené / Lyoness Child & Family Foundation pomáha deťom

Lyoness Child & Family Foundation pomáha deťom

Nakupovaním už nemusíte spraviť radosť iba sebe, ale aj ostatným. Teda nepotrebujete ísť do Outlet Store dobročinnej organizácie, aby ste pomohli. Klienti spoločenstva Lyoness získajú Cashback a členské výhody z nákupu, a zároveň podporujú charitatívne činnosti Lyoness- Lyoness Child & Family Foundation (CFF), ako aj Greenfinity Foundation (GFF).

Dobročinná nadácia Lyoness Child & Family Foundation funguje od mája 2008. Je politicky nezávislá a po celom svete podporuje chudobné deti, mladých a rodiny v oblasti vzdelávania. Od začiatku svojho pôsobenia spolu s lokálnymi partnermi pomohla už v 18 krajinách vo viac ako 30 projektoch. Od Južnej Afriky po Poľsko a od USA až po Filipíny sa Child & Family Foundation angažuje svojimi aktivitami.

V súčasnoti prebieha v Qunu, v Južnej Afrike projekt v spolupráci s Dr. Nelsonom Mandelom, kde bola vybudovaná základná škola No-Moscow s hlavným úmyslom zlepšiť a uľahčiť budúcnosť detí. Vďaka projektu „XO-Laptopy pre Ecole Robespierre v Paríži“ budú mať žiaci vo francúzskom hlavnom meste nové učebné pomôcky. V Uromi, v Nigérii, pomôže CFF pri rekonštrukcii školy Holy Trinity Lyoness Foundation a v Parajuru, v Brazílii, podporí Child & Family Foundation projekt na vzdelávanie žien s cieľom poskytnúť nezamestnaným mladým ženám vyučbu krajčírstva a šitia. Po celom svete sa realizuje množstvo podobných projektov.

Druhou zaujímavou aktivitou je činnosť Lyoness Greenfinity Foundation. Táto organizácia bola založená s cieľom trvalo ochraňovať životné prostredie, celosvetovo realizovať projekty na ochranu klímy a podporovať využívanie obnoviteľných energií. Činnosťou  Lyoness Greenfinity Foundation sa Lyoness zároveň zaväzuje, že bude pracovať na stratégii trvalo udržateľného prostredia a bude pracovať na zlepšení interných procesov v súlade s ekológiou. Preto Lyoness v spolupráci s Technickou univerzitou Graz vyvinul kalkulátor na výpočet ekologickej stopy, aby bolo možné zmerať a zhodnotiť celkové pôsobenie spoločnosti na životné prostredie.  Súčasne prebiehajú projekty aj v Hondurase, na Filipínach a v Rakúsku.

Aktivity Lyoness Child & Family Foundation a Lyoness Greenfinity Foundation sú financované prostredníctvom nákupov uskutočnených v Lyoness. Dobro teda vykonávate práve vašim nakupovaním.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

 Text: Reklamný článok

Foto: lyoness.com

Leave a Reply