Home / Nezaradené / Ako zistiť dôležité informácie – odpočúvacie zariadenia vo verejnom a súkromnom sektore

Ako zistiť dôležité informácie – odpočúvacie zariadenia vo verejnom a súkromnom sektore

Pri riešení kritických prípadov je nevyhnutné získavať informácie prostredníctvom odpočúvania. Ide o špecifické situácie, napríklad pri dôvodnom podozrení, že sa pripravuje teroristický útok, atentát na vysokopostaveného politika, pašovanie drog, ale takisto počas krádeží v banke či pri zadržiavaní rukojemníkov.

personal loan instant

Odpočúvanie poskytuje taktickú výhodu

Odpočúvacie zariadenia môžu v uvedených prípadoch výrazne prispieť k odhaleniu páchateľov vopred, prípadne zmenšiť dopady už prebiehajúcich trestných činov. Vďaka nadobudnutým zisteniam dokážu členovia špeciálnych jednotiek zásah efektívne korigovať a promptne prispôsobovať, čím zvyšujú jeho úspešnosť.

Najnovšie dostupné zariadenia predstavujú efektívny a hlavne nenápadný spôsob odpočúvania na diaľku. Prístroje sú natoľko senzitívne, že dokážu zachytiť zvuk na veľké vzdialenosti, minimalizujú šum a umožňujú nahrávanie aj cez rozličné povrchy (steny, poschodia, dvere).

Medzi najefektívnejšie monitorovacie zariadenie patrí laserový mikrofón, ktorý funguje na princípe vysielania infračerveného laserového lúča na okno odpočúvanej miestnosti. Prístroj následne detekuje vibrácie skla (to spôsobuje reč osôb prítomných v interiéri v podobe zvukových vĺn) a prijímačom zachytáva tieto vibrácie, filtruje ich, zosilňuje a nahráva záznam. Pri absencii možnosti zacielenie laserového lúča na okno sa dá použiť malé, tenké zariadenie na stenu budovy, umožňujúce nahrávanie bez kontaktu so spomínaným okenným sklom.

Absolútnou výhodou laserových mikrofónov je možnosť simultánneho odpočúvania a nahrávania. Nemenej dôležitým benefitom je komplexná nenápadnosť. Samotný infračervený lúč je voľným okom neviditeľný a jednotlivé komponenty majú vizuál klasického fotoaparátu – nevzbudzuje pozornosť a bezpečnostné zložky tak môžu vykonávať svoju prácu bez obáv z odhalenia.

Niektoré z ďalších nahrávacích zariadení (napr. diktafóny) majú navyše praktické rozmery, aby sa dali ukryť do vrecka alebo dokonca do škatuľky od cigariet. Kompletnú ponuku (nielen) odpočúvacích zariadení nájdete na www stránke spoločnosti Argo-A Sccurity.

Možnosti odpočúvania v súkromnej sfére

Súkromné firmy sa zameriavajú skôr na audio monitoring, keďže odpočúvanie podlieha prísnym, zákonom stanoveným, podmienkam. Väčšinou ide o bezpečnostné služby, napr. SBS v kasínach. Medzi najčastejšie využívanými prístrojmi v tejto oblasti sú miniatúrne bezdrôtové slúchadlá.

Na každú zbraň existuje proti-zbraň – zariadenia proti odpočúvaniu

Ako je teda možné rozpoznať odpočúvanie, prípadne zabrániť neoprávneným osobám, aby sa dostali ku citlivým informáciám?

 

Riešením sú zariadenia proti odpočúvaniu Ide o detektory, lokalizujúce signál, ktorý avizuje prítomnosť nejakého odpočúvacieho prístroja, GPS sledovacieho zariadenia, prípadne kamery. Špecializované prístroje proti odpočúvaniu navyše odhalia signál aj na miestach, kde je vysoká miera interferencie (verejné priestranstvá).

Pre maximálnu bezpečnosť komunikácie sú k dispozícii rušičky, satelitné telefóny či rozličné šifrovacie zariadenia pre dôvernú audio alebo dátovú komunikáciu. Tie najmodernejšie z nich nájdete na stránke spoločnosti Argo-A Security EU.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Foto: argoasecurityeu.com