Home / Úspech / Nákladná doprava v rámci Európy v novom roku 2022

Nákladná doprava v rámci Európy v novom roku 2022

Nákladná doprava v rámci Európy v novom roku 2022

Od februára roku 2022 začnú v Európe platiť určité predpisy, ktoré ovplyvnia oblasti nákladnej dopravy a to najmä cestnej. Pozrime sa na to, ako tieto zmeny ovplyvnia vodičov špedičných spoločností a samotnú špedíciu. Aké zmeny so sebou prináša nákladná doprava Európy v novom roku?

Čo je to kabotáž a ako sa v roku 2022 zmení?

Vytvorenie nových zmien neznamená len povinnosti pre špedičné spoločnosti. Lepšia nákladná doprava, výhodnejšie podmienky pre vodičov, či zvýšená ochrana ostatných účastníkov cestnej premávky sú cieľom, ktorý by mal priniesť pozitívne výsledky.

Zmeny nákladnej dopravy sa dotknú aj kabotáže. Tento pojem sa dá vysvetliť ako poskytovanie služieb prepravy tovaru na území jednej krajiny, avšak zahraničnou spoločnosťou. Aktuálne pravidlo stanovuje, že zahraničné vozidlo môže po vyložení nákladu vykonať do siedmych dní celkovo tri kabotážne prepravy. Od 21. februára 2022 sa nový zákon pozmení. Vodiči budú musieť absolvovať „povinný oddych“, kedy po poslednej kabotáži nebudú môcť uskutočňovať ďalší prevoz štyri dni.

S kabotážnymi cestami má súvis aj úprava pracovných podmienok pre vodičov. Vodiči nákladných vozidiel, cestujúci po krajinách Európskej únie budú evidovaní ako zamestnanci na služobných cestách. Cieľom je regulácia pracovného času a väčší priestor na oddych.

Nákladná preprava: Aké pribudnú povinnosti?

Špedičná spoločnosť má vo vozidlách nad tri a pol tony povinne zabudované tachografy. Niektoré z nich sú automatické, iné zas nie. Od 2. februára 2022 budú musieť vodiči na tachografe zdokumentovať krajinu, ktorú práve prekročili. Automatické tachografy do tohto nariadenia nepatria. Rovnako vo februári, konkrétne o 19 dní na to vyjde ďalšia vyhláška, spojená s povinným návratom nákladného vozidla do svojho sídla a to po ôsmich kalendárnych týždňoch nasledujúcich po sebe.

Nad balíkom opatrení, spojeným s asistenčnými systémami si nemusí lámať hlavu spoločnosť, ktorej nákladná preprava disponuje technologickým vybavením na vysokej úrovni. Hoci plný rozsah vyhlášok začne platiť až o dva roky, je potrebné postupne vymedziť rozpočet firmy na tieto bezpečnostné prvky.

Snímač teploty a tlaku v pneumatikách má byť zabudovaný v novo registrovaných nákladných vozidlách už od júla tohto roku. Európska komisia dúfa, že nové vybavenie zvýši bezpečnosť na cestách a zníži náklady dopravcov. Jazda s nedostatočne nahustenými pneumatikami znamená rýchlejšie opotrebovanie dezénu, vyššiu spotrebu paliva a v neposlednom rade ohrozenie bezpečnosti.

Aké zmeny čakajú konkrétne štáty?

Nákladná doprava Slovenskej republiky sa bude musieť riadiť novými pravidlami a pozorne sledovať, v akých dátumoch dôjde k zmenám. Zatiaľ čo našu krajinu čaká prispôsobovanie niektorým z uvedených povinností, v ostatných krajinách v rámci Európy prídu do platnosti aj ďalšie vyhlášky. Rakúsko sa chystá zaviesť takzvanú daň z emisií CO2, vo výške 30 eur, za tonu CO2. Belgicko v súčasnosti zakazuje používanie mobilných telefónov počas jazdy, s výnimkou GPS a púšťania hudby na palubovej doske. Pokuta za porušenie sa zvýši zo sumy 116 eur na 174 eur.

Nemecko dospelo k zmenám pozitívneho charakteru, konkrétne k zvyšovaniu mzdy. V tejto súvislosti budú mať vodiči medzinárodnej nákladnej prepravy vyššie odmeny, v súlade s novými ustanoveniami zákona o minimálnej mzde. Holandsko sa rozhodlo zavádzať zmeny súvisiace so životným prostredím. Od začiatku roka môžu do konkrétnych častí štrnástich holandských miest vstupovať iba nákladné vozidlá, spĺňajúce prísnejšie emisné podmienky. Ostatné vozidlá môžu požiadať o jednodňové povolenie na jazdu v týchto zónach.