Home / Úspech / Preklady diplomových alebo bakalárskych prác

Preklady diplomových alebo bakalárskych prác

Správne napísanie záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce vyžaduje veľa úsilia. Je potrebné naštudovať množstvo materiálov a spracovať ich do súvislého textu v danom rozsahu. O to zložitejšia je ale celá práca, pokiaľ je nutné ju odovzdať v cudzom jazyku. Minimálne býva vyžadovaná anotácia, úvod a záver napísaná anglicky, alebo iným cudzím jazykom. Ako sa teda nezamotať v terminológii a napísať úspešnú záverečnú prácu v cudzom jazyku?

Pri úspešné ukončenie štúdia na vysokej škole je samozrejmosťou napísanie bakalárskej alebo diplomovej práce v závislosti od typu štúdia – trojročného bakalárskeho alebo nadväzujúceho magisterského/inžinierského odboru. U niektorých študijných odborov je ale vyžadované napísanie záverečnej práce v cudzom jazyku, alebo je požadovaná minimálne anotácia, úvod a záver napísaná v požadovanom jazyku. Minimálne je potrebné dodať preklad vyššie uvedených do angličtiny. Pokiaľ je súčasťou študijného odboru iný jazyk, potom je potrebné dodať preklad v tom konkrétnom jazyku.

Pri prekladoch do nemčiny, angličtiny alebo iného svetového jazyka je potrebná, najmä u tak zásadného dokumentu, akým je záverečná práca, gramatická i štylistická korektnosť. Oponent aj vedúci záverečnej práce budú záverečnú prácu hodnotiť z rôznych hľadísk, pričom jazyková správnosť je jedným z nich.

Nech je téma Vašej práce akékoľvek, obvykle je špecifická k Vášmu odboru. Spadá teda do odborných prekladov, ktorých terminológiu by ste síce mali v danom cudzom jazyku pravdepodobne ovládať, ale ak to tak nie je, je možné využiť služby niektorých odborných prekladateľov, ak už nie k celkovému prekladu, tak aspoň na korektúru textu. Ďalšími dôležitými časťami úspešnej bakalárskej alebo diplomovej práce je ale samozrejme predovšetkým zmysluplný obsah, ktorý by mal byť predovšetkým unikátny a mal by byť v danom odbore prínosom. Hodnotí sa ale aj štruktúra, spracovanie, rozsah. Zabúdať by sa nemalo na korektné citácie, pri ktorých je potrebné zvoliť jednu štandardizovanú normu a tej sa držať pri všetkých citácií zdrojov, či už sú to knižné alebo internetové zdroje, ktorých by ale malo byť skôr skromne, lebo nie sú považované za príliš spoľahlivé v akademických kruhochsamozrejme tým nemyslíme rôzne odborné online databázy, ktoré určite Vaši oponenti ocenia.