Home / Nezaradené / Podnikanie: poznáte faktoring?

Podnikanie: poznáte faktoring?

V oblasti podnikania je každá rada cenná, najmä ak sa blížia rizikové situácie pri ktorých nemusíte stačiť. Ako podnikateľ určite poznáte možné riziká a uvedomujete si, že skôr či neskôr aj vy budete musieť riešiť vznikajúce problémy týkajúce sa napríklad dodávateľov či odberateľov. Jednou z možností, ako preklenúť menej priaznivé obdobie, je faktoring.

Systém faktoringu

         Na začiatok je dobré vedieť ako funguje faktoring. Zjednodušene by sme mohli povedať, že ide o pomoc pri podnikaní. Slúži na vyhladenie problémov s hotovosťou, pomôže výrazne stabilizovať cash-flow, urýchľuje premenu pohľadávok na hotovosť a v neposlednom rade vylepší konkurencieschopnosť.

         V praxi využijete faktoring napríklad v situácií, kedy odberateľ požaduje dlhšiu splatnosť alebo vám platí až po lehote alebo keď vás tlačia dodávatelia tým, že od vás požadujú platby ihneď bez odkladu. Vaše krátkodobé pohľadávky sú pri faktoringu odkúpené; financie teda získate tým, že ich postúpite ďalej. Na základe výšky hodnoty týchto faktúr sú potom poskytnuté finančné prostriedky.

         Dôležitý fakt je aj ten, že financovanie firiem za pomoci faktoringu je možné nielen v domácom obchode, ale tiež aj zahraničnom.

 Aj u nás

         Faktoring je aktuálny čoraz viac aj medzi našimi podnikateľmi. Problémy s faktúrami, odberateľmi, dodávateľmi a pohľadávkami nie sú výnimočné, a preto mnohí siahajú práve po takomto riešení. Spokojné sú spravidla všetky strany vrátane vás. Tento systém financovania navyše nie je obmedzený typom podnikania, takže nech už podnikáte v čomkoľvek nečakajte a skúste riešiť svoje prechodné problémy práve týmto spôsobom.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Foto: sxc.hu