Home / Nezaradené / 5 najdôležitejších vlastností, ktoré by mal mať náš prezident

5 najdôležitejších vlastností, ktoré by mal mať náš prezident

Kandidátov na prezidenta má Slovensko 15. To je už polovica školskej triedy. Skúsme v nich nájsť 5 vlastností, ktoré by mal mať podľa mňa každý správny kandidát na nášho prezidenta.  Koľkí by preliezli na jednotku a koľkí by prepadli? Líder Líder, alebo iným slovom– vodca. Ak by sme definovali líderstvo ako vlastnosť získať si ľudí pre zmenu, ukázať im smer, účinne ich ovplyvňovať a pomáhať im prekonávať prekážky, tak áno, náš prezident by mal mať tieto vlastnosti. Žiaľ, poslední prezidenti v našej histórii neboli lídrami, skôr palicami do fazule. Ani sme nevedeli, že ich máme, pokiaľ teda neurobili nejaký ten prešľap. Autorita Autorita…

Review Overview

User Rating: 1.61 ( 6 votes)

Kandidátov na prezidenta má Slovensko 15. To je už polovica školskej triedy. Skúsme v nich nájsť 5 vlastností, ktoré by mal mať podľa mňa každý správny kandidát na nášho prezidenta.  Koľkí by preliezli na jednotku a koľkí by prepadli?

Líder

Líder, alebo iným slovom– vodca. Ak by sme definovali líderstvo ako vlastnosť získať si ľudí pre zmenu, ukázať im smer, účinne ich ovplyvňovať a pomáhať im prekonávať prekážky, tak áno, náš prezident by mal mať tieto vlastnosti. Žiaľ, poslední prezidenti v našej histórii neboli lídrami, skôr palicami do fazule. Ani sme nevedeli, že ich máme, pokiaľ teda neurobili nejaký ten prešľap.

Autorita

Autorita je vlastnosť, ktorá neprichádza s funkciou. Aj človek na bežnom pracovnom mieste môže byť autoritou rovnako ako majiteľ veľkej firmy. Autorita je stav, kedy má človek zdravú mieru rešpektu okolia primeranú jeho osobe, stavu, pozícii. Dá sa nazvať aj slovíčkami vážnosť a úcta a vychádza z vlastností osoby, jej morálnych a charakterových vlastností, skúseností a znalostí. Márne sa snažím spomenúť si, ktorého z posledných prezidentov by som označil slovom autorita.

Všeobecný prehľad

Často sme sa stretávali s tým, že naši prezidenti robia hrubé chyby vo svojich vyjadreniach. A tým nemyslím iba vedomosti zo zemepisu. Prezident by mala byť osoba rozhľadená. Všeobecne vzdelaná. Mal by sledovať trendy a vývoj udalostí vo svete a mal by dokázať na ne reagovať. Jednoducho povedané, mal by mať určitú úroveň, len tak nebude po svojich vyjadreniach všetkým na smiech.

Diplomat

Diplomatické jednanie nie je priamočiare. Jedna z definícií hovorí, že diplomacia je uplatnenie inteligencie a taktu pri udržiavaní oficiálnych vzťahov. Je to umenie presadzovať vlastné záujmy prijateľným spôsobom.  Alebo ak chcete definíciu diplomacie natvrdo, (definoval Warren Christopher) tak diplomacia je umenie poslať niekoho do pekla tak, že sa na ten výlet začne tešiť. Je na veľkú škodu, že máme tak veľa politikov a tak málo diplomatov. Určite by sa diplomat v podobe prezidenta hodil.

Rozhodnosť

Neraz sme sa stali svedkami, že mnohé rozhodnutia prezident nechcel urobiť, alebo ich naťahoval na neúmerne dlhý čas. Chýbala mu schopnosť rozhodnúť sa a niesť za svoje rozhodnutie zodpovednosť, napriek tvrdým stretom napríklad s novinármi. Schopnosť čeliť stresovej situácii, ktorá môže rozhodnutím vzniknúť. Prezident by rozhodne nemal mať vlastnosti panáčika z plastelíny, ale mal by vedieť konať.

Toto sú len niektoré vlastnosti, ktoré by mal prezident mať. Aspoň podľa mňa. Do diskusie môžete napísať, aké charakterové vlastnosti by ste od hlavy štátu čakali vy. A na záver ešte otázka: Prešiel týmto sitom vlastností podľa vás aspoň nejaký kandidát?

Foto: freedigitalphotos.net

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Leave a Reply