Home / Ostatné / Preľudnenie planéty – prekročená hranica?

Preľudnenie planéty – prekročená hranica?

Vyše sto rokov zamestnáva ľudstvo otázka preľudnenia Zeme. Je situácia skutočne taká alarmujúca? Osídlená je predsa len jedna tretina súše. Jadro problému treba hľadať niekde úplne inde. Čo sa týka priestoru, tak planéta Zem nás dokáže prijať ešte oveľa viac. Je nutné sa však zamyslieť nad tým, o aký život pôjde. Dátum 1.11.2011 sa zapísal do histórie. Štatistici a demografovia zverejnili tú “úžasnú novinu”, že na svete je rovných 7 miliárd obyvateľov. Aj keď nemôžeme hovoriť o stopercentnosti tohto čísla, tak bolo najpravdepodobnejšie. Čo sa týka preľudnenia, máme tu hneď niekoľko paradoxov. Tak napríklad, keby sa všetci Číňania a Indovia presťahovali na plochu celého severoamerického kontinentu, vykazoval by tento životný priestor menšiu hustotu obyvateľstva, ako má napríklad Anglicko, Nizozemsko alebo Belgicko. Hustota obyvateľstva má teda v otázke preľudnenia takmer nulovú hodnotu. Čo sa týka Afriky, tak tam žije na kilometri štvorcovom asi 180 obyvateľov. No napríklad v takej Nigérií je to už o niečom celkom inom. Populačná explózia nastolila aj problém zakladania rodín. Štát môže odporučiť plánované rodičovstvo, no nikdy by nemal porušovať ľudské práva. Svoje by o tom vedela rozprávať Čína, ktorá povoľuje v rodine iba jedno dieťa a porušenie tohto nariadenia prísne trestá.

Zem síce dokáže prijať ešte omnoho väčší počet ľudí, no viete si predstaviť život na púšti, v pralese, na úpätiach hôr alebo v samotnom oceáne? Riešením hádanky o preľudnení ľudstva nie je hustota zaľudnenia, ale počet obyvateľov k pomeru  kapacity a dostupnosti zdrojov, ktoré udržujú priemer kvalitného každodenného života. Inak povedané, o preľudnení môžeme hovoriť, ak sa populácia (lokálna alebo celosvetová) nedokáže udržať pri živote – uživiť tak, aby celkom nevyčerpala neobnoviteľné zdroje. Pokiaľ nás nedokáže ekosystém nasýtiť, tak sa začíname podobať na hada priviazaného k reťazi, ktorý začína požierať sám seba. Ak sa pozeráme na problematiku preľudnenia takto, uvidíme tu vážnu hrozbu. Hoci až na 90% povrchu planéty nenájdeme človeka, aj tak hlasno a nepretržite bliká varovná kontrolka. Afrika za začína v istých častiach preľudňovať preto, lebo úrodná pôda a pralesy „padajú“ obrovským tempom a nikto ich tu neobnovuje. Aj každá bohatá krajina na sveta sa pokladá za preľudnenú, pretože jej vyschýna zlatý prameň a topí sa ľad pod jej nohami.

S určitosťou teda môžeme tvrdiť, že svet je preľudnený. „Preľudnenie je striktne definované ľuďmi, ktorí okupujú svoj priestor a chovajú sa tak, ako sú zvyknutí – podobne ako zvieratá na pastvinách a nie ako hypotetická skupina, ktorá by ich mohla nahradiť,“ vyjadril sa už v roku 1982 Paul Ehrlich. Ustavične prebiehajú nezadržateľné zmeny životné štýlu, ktoré sa, žiaľ, uberajú väčšinou tým negatívnym smerom.

Na čo sa teda máme pripraviť?

  • nedostatok potravy, podvýživa
  • nedostatok pitnej vody, konzumácia znečistenej
  • náchylnosť k chorobám
  • zakrpatený vzrast – vrátane mozgu
  • úbytok neobnoviteľných zdrojov
  • klimatické zmeny
  • okupovanie priestoru pre zvieratá
  • zrútenie ekosystému
  • všeobecný kolaps

      Situácia je skutočne alarmujúca i z toho pohľadu, že počet obyvateľov Zeme (ak rátame aj s prvými zdokumentovanými archeologickými aktivitami človeka moderného typu) dosiahol 1 miliardu za mnoho desiatok tisíc rokov. Potom nastala neuveriteľná explozívna reakcia a počet vzrástol na 6 miliárd za 200 rokov. Stojíme na dne, od ktorého sa ešte možno odraziť alebo sme už prekročili hranicu, spoza ktorej už nie je návrat do reality možný?

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Foto: www.sxc.hu